Piknik wśród znaków zapytania

Fundacja Wspólnota Nadziei zaprosiła w sobotę, 29 maja 2010 r. swoich podopiecznych z opiekunami i przyjaciółmi oraz gości na wiosenny piknik integracyjny w swojej siedzibie, w Więckowicach pod Krakowem. To właśnie tam mieści się jedyna w Polsce Farma Życia - nowatorskie przedsięwzięcie, jedyny taki projekt realizowany w kraju, wzorowany na inicjatywach irlandzkich.

Pod hasłem „Aby nadzieja stała się życiem” Fundacja realizuje projekt „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Organizując kompleksowe wsparcie dla tych osób z województwa małopolskiego jednocześnie zaprasza do skorzystania z doradztwa zawodowego, szkoleń, job coachingu i staży, za które uczestnik otrzymuje wynagrodzenie. W ramach projektu osoby z autyzmem odbyły szkolenia w specjalnościach: rolno-ogrodniczej, rękodzieła (stolarka oraz krawiectwo lub hafciarstwo), usług porządkowych.

Projekt ten skierowany był również do pracodawców, którzy zainteresowani byli organizacją nieodpłatnych staży i praktyk dla jego beneficjentów, jak również ich zatrudnieniem. W firmie Treko Laser w Skawinie np. sprzątali budynek po budowie i przygotowali pomieszczenia na przyjęcie pracowników. W Extend Vision posprzątali i zagospodarowali teren zielony przed budynkiem firmy i wykonali kompleksowe prac ogrodnicze. Podobnie we Wspólnocie Mieszkaniowej w Krakowie, Domu Pomocy Społecznej w Bobrku i Fitness Klubie SPRINT w Krakowie. Udowodnili, że potrafią skutecznie pracować, przekonali potencjalnych pracodawców, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą być wartościowymi pracownikami.

– Okazuje się – mówi prezes Alina Perzanowska – że osoby z autyzmem, ceniące sobie kameralność, poczucie ładu i usystematyzowanych (powtarzalnych, znanych) działań, wyjeżdżając w nowe miejsce pracy stały się bardziej zdyscyplinowane. Czuły się doceniane i bardziej ważne. Identyfikowały się jakby z nowym środowiskiem i w roli pracownika wypadały nawet lepiej, niż tutaj na farmie. Uważam, że na 50. uczestników w projekcie siedem do dziesięciu osób nadaje się do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Reszta tylko w warunkach chronionych.

Dr Roman Buczer, jeden z fundatorów i były wieloletni członek zarządu Fundacji zaznaczył, że osoby te nigdy nie uzyskają pełnej samodzielności. Trzeba było znaleźć pomysł na ich przyszłe funkcjonowanie, kiedy rodzice tracą umiejętność opiekowania się czy odchodzą. A nie było wzorców, podręczników, do których można było się odwołać. Dzisiaj w dużej mierze jest to własny dorobek i umiejętne korzystanie z doświadczeń innych oraz wzorce zagraniczne. Skala potrzeb jest jednak wciąż bardzo wielka. Ludzie z autyzmem wymagają niezwykle specjalistycznej opieki i wielkiej uwagi. Praca z nimi jest bardzo trudna i wymagająca. Niełatwo taką organizację prowadzić – to ogromny wysiłek i wielkie samozaparcie. – Trudno mi sobie wyobrazić kogoś innego niż prezes Alina Perzanowska, kto by tak potrafił stawić czoła wszystkim problemom i sytuacjom prawie beznadziejnym, na jakie wciąż natrafia Fundacja – podkreślił dr Buczer.

W Więckowicach codziennie życie toczy się ustalonym trybem, chociaż trwa całkowicie patowa sytuacja prawna. Pisaliśmy o tym we wrześniowym numerze „NS”/2009. Od tamtej pory niestety w tej materii nic się nie zmieniło.
Władze Starostwa Powiatowego w Krakowie zawierając 10 lat temu umowę użytkowania parceli przez Fundację zapewniały, że będzie przedłużona na dalsze lata. Niestety, w decydującym momencie wycofały się z gwarancji. Niedługo później pojawił się spadkobierca, co dodatkowo skomplikowało tę już ponad miarę zagmatwaną sytuację. Teren zaś będący w latach dziewięćdziesiątych nieużytkiem rolniczym stał się obecnie bardzo pożądanym, atrakcyjnym i bardzo wartościowym terenem pod zabudowę…

Idea Farmy Życia zakłada koncepcję farmy jako wspólnoty mieszkaniowej, składającej się docelowo z kilku domów oraz wspólnoty rolniczej prowadzącej wspólne gospodarstwo ekologiczne stanowiące podstawę jej utrzymania. Przez 10 lat Farmę wspomagali także rodzice autystycznych dzieci, uczestnicząc we wszystkich pracach na jej terenie, jak również wspierając przedsięwzięcie finansowo. Pierwszy wielofunkcyjny budynek oddano do użytku w 2005 roku. Są w nim różne pracownie, sala rehabilitacyjna, część mieszkalna, gabinet medyczny oraz biuro Fundacji. Wokół powstały również warzywnik, sad, jagodnik. Cały 7-hektarowy teren obsadzono tysiącami drzew i krzewów.

Miało powstać jeszcze pięć domów mieszkalnych dla 29 osób z autyzmem, pracownie terapii zajęciowej, a ponad 100 osób miało mieć możliwość rehabilitacji i pracy w stworzonym gospodarstwie. Holenderska firma zadeklarowała 160 tys. euro, w sierpniu ruszy budowa drugiego domu, jednak realizacja całego projektu stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Pogoda – dotychczas ponad miarę deszczowa – tego dnia jednak dopisała. W miarę ciepły dzień sprzyjał przedsięwzięciu. Były różnorakie konkursy, pokazy umiejętności strażackich, grill, kiermasz ekologicznych odmian warzyw wyhodowanych na farmie oraz rękodzieł z pracowni sztuki użytkowej i stolarskiej, a na zakończenie ognisko.

Dodajmy, że pyszne sałatki, swojski chleb i jadło, kolorowe kanapeczki podane w atrakcyjnej i wyszukanej formie – jak na prawdziwych salonach – nie tylko cieszyły oko i podniebienie. Tworzyły atmosferę prawdziwego uznania i wzajemnego poszanowania, a przede wszystkim świetnej wspólnej zabawy.

„Kibicujemy” Farmie Życia niemalże od początku jej organizacji w Więckowicach, tj. od roku 1996 (!). Zdawaliśmy relacje na łamach „NS” zafascynowani imponującym rozwojem tej unikatowej w skali kraju idei i bardzo zasmuceni – w ostatnim czasie – problemami Fundacji z pozyskaniem terenu na własność. Aż nadto dobrze wiemy ile nadziei może złamać, pracy zmarnotrawić i cierpienia przysporzyć bezduszny paragraf i ludzka obojętność. Oby jednak nie stało się tak, jak w znanej bajce – przypowieści, że „wśród serdecznych przyjaciół, psy zająca zjadły”.

Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

Zobacz galerię…

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również