Wyłoniono dwadzieścia najbardziej dostępnych stron internetowych w Polsce

Wyłoniono dwadzieścia najbardziej dostępnych stron internetowych w Polsce

W pierwszym etapie konkursu „Strona Internetowa bez Barier" Fundacja Widzialni wybrała dwadzieścia stron www, które są najbardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością, starszych oraz pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Fundacja Widzialni już od pięciu lat, cyklicznie organizuje konkurs ,,Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom z niepełnosprawnoscią swobodnego dostępu do informacji w Internecie. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu są: Fundacja Widzialni, Uniwersytet Śląski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Rafał Trzaskowski.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział instytucje publiczne, organizacje, firmy komercyjne. – Chcemy poprzez konkurs popularyzować postawę świadomego tworzenia serwisów www tak, by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji w przestrzeni Internetu – mówi prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza.
– O dostępności mówi się coraz więcej. Dostrzegamy dobre intencje: powiększanie czcionek, wersje kontrastowe, ale rozwiązania te jeśli, nie zadbamy o podstawy, nie spełnią swojej roli – mówi Przemysław Marcinkowski, ekspert ds. dostępności Fundacji Widzialni.

Co roku obserwuje się coraz większy procent stron www dostępnych dla wszystkich użytkowników Internetu. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk poprzez wyróżnienie tych stron, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Dwadzieścia serwisów zakwalifikowanych do drugiego etapu będzie walczyć o tytuł Strony Internetowej bez Barier 2013. Jego rozstrzygnięcie nastąpi już 29 listopada 2013 r.

Strony Administracji Publicznej:

l    Urząd Transportu Kolejowego – www.utk.gov.pl

l    Urząd Transportu Kolejowego – www.pasazer.utk.gov.pl

l    Urząd Transportu Kolejowego – www.bip.utk.gov.pl

l    Kuratorium Oświaty w Kielcach – www.kuratorium.kielce.pl

l    Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku – www.trafrybnik.pl

l    Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku – www.przekroczycprog.com.pl

l    Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – www.kielce.uw.gov.pl

l    Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze – www.lubuskaprokuratura.pl

l    Uniwersytet Medyczny w Łodzi – www.niepelnosprawni.umed.pl

l    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – www.krrit.gov.pl

Serwisy Komercyjne:

l    Sanatorium Gracja Sp. z o.o. – www.sanatoriumgracja.pl

l    Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej Maria Mackus – www.nzod.pl

l    Barbara Cholewa – www.bch.sileman.net.pl

l    ENEA S.A. – www.enea.pl

l    ORTOmedica Paweł Lux – www.ortomedica.katowice.pl

l    ORTOmedica Paweł Lux – www.teczki-rysunkowe.pl

l    PGNiG SA – www.pgnig.pl

l    Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka – www.fordza.cba.pl

l    Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku-Białej -www.teatrgrodzki.pl

l    Fundacja TUS – www.tus.org.pl

Kolejność adresów stron jest przypadkowa

Patroni konkursu:

l    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

l    Rzecznik Praw Obywatelskich

l    Ministerstwo Edukacji

l    Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

l    Urząd Komunikacji Elektronicznej

l    Polski Związek Głuchych

l    Polski Związek Niewidomych

l    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni konkursu:

l    Gazeta Wyborcza

l    Polskie Radio Katowice

l    TVP Katowice

Fundacja Widzialni zajmuje się przeprowadzaniem audytów dostępności stron internetowych oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Głównym jej celem  jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem wykluczenia cyfrowego oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom zagrożonym tym zjawiskiem dostępu do informacji. Fundacja opracowała metodę badania serwisów www pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ustanowiła certyfikat „Strona Internetowa bez Barier” przyznawany serwisom spełniającym światowe kryteria dostępności. Wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej opracowała certyfikat „Bez barier” dedykowany firmom telekomunikacyjnym. Jest członkiem wielu stowarzyszeń w tym Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ “Dojrz@łość w sieci”. Specjaliści Fundacji biorą udział w pracach nad kształtami ustaw i rozporządzeń w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz konsultacjach przy Prezydencie RP.

Przydatne linki:

l    Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie KRI z dnia 12 kwietnia 2012 roku
http://www.widzialni.org/download.php?id=25

http://wcag20.widzialni.org/ – WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines

Data publikacji: 12.11.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również