Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu

W kwietniu br. w Poznaniu odbyła się konferencja pod hasłem „Telewizja cyfrowa dla wszystkich" poświęcona tematyce wykluczenia społecznego w zakresie dostępu do telewizji cyfrowej osób ubogich i niezaradnych, ludzi niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i słuchu. Była ona zorganizowana w ramach trzeciej edycji Poznań Media Expo 2011, a jej organizatorami były Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, administracji państwowej, uczestników rynku telewizyjnego.

W 2013 roku zaplanowane jest wyłączenie telewizji analogowej i całkowite przejście na naziemny odbiór cyfrowy, jednak według CBOS 13,5 proc. osób badanych deklaruje, że cena dekodera dla odbioru telewizji cyfrowej (nawet poniżej 50 zł) jest dla nich zbyt wysoka. Oprócz bariery ekonomicznej w dostępie do nowej technologii, przeszkodą jest nieumiejętność posługiwania się nowym sprzętem, głównie w grupie odbiorców starszych, która stanowi 20 proc. mieszkańców Polski.

Dla osób niepełnosprawnych dostęp do telewizji bywa jedyną formą kontaktu z rozrywką i kulturą. W Polsce żyje prawie 5 milionów obywateli z różnymi dysfunkcjami, co stanowi 13 proc. obywateli. Dla części z nich – z dysfunkcją wzroku i słuchu – treści przekazywane w telewizji stają się dostępne dzięki wykorzystaniu takich narzędzi jak audiodeskrypcja, napisy, tłumaczenia na język migowy. Znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na nadawców obowiązek udostępniania 10 proc. programu osobom z ww. typami niepełnosprawności. Aby oferta była atrakcyjna ważny jest rodzaj audycji, oraz czas ich emisji.

Wnioski i uwagi z konferencji zostaną skierowane do Sejmu, Senatu i urzędów administracji państwowej zajmujących się omawianą problematyką. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w dostępie do telewizji wymaga unormowań w zakresie rozwiązań prawnych, wypracowania modelu pomocy publicznej, prowadzenia kampanii informacyjnej. Według wspomnianych badań CBOS 53 proc. społeczeństwa nie wie nic albo niewiele na temat cyfryzacji telewizji naziemnej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest zobowiązana do ochrony interesów odbiorców radia i telewizji dlatego z uwagą będzie obserwować działania: nadawców, operatorów, producentów i dostawców sprzętu prowadzące do zapewnienia osobom niepełnosprawnym jak najszerszego dostępu do telewizji. KRRiT będzie również w ramach swoich kompetencji włączać się w działania rządu w celu edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i wypracowanie modelu pomocy społecznej dla najuboższych.
Pełny tekst komunikatu KRRiT: Pobierz

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również