Spotkanie „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”

Spotkanie „Pełno spraw dla niepełnosprawnych"

25 maja br. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. W związku z polską prezydencją oraz w trosce o stałych klientów do końca 2011 roku Punkt będzie funkcjonował również w starej siedzibie przy ul. Kruczej 38/42.

pelno_spraw_plakat

Punkt jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, posiada kącik dla dzieci oraz nowocześnie wyposażoną salę konferencyjną, a także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Działa w godzinach: poniedziałek – piątek: 8.00-18.00, sobota 10.00-14.00. Na terenie kraju działa 109 takich punktów informacyjnych. Jak zapewniła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uczestnicząca w otwarciu nowej siedziby, bardzo dobrze spełniają one swoją rolę w informowaniu o funduszach europejskich. Wiceminister Adam Zdziebło dodał, że w punktach informacyjnych można uzyskać wsparcie w dobraniu odpowiedniego projektu, wypełnianiu wniosków i rozliczeniu. W 2009 r. udzielono ok. 160 tys. porad, w roku ubiegłym było ich ponad 200 tys. w samym punkcie warszawskim było ich 11 tys.

Inauguracja działalności nowej siedziby Centralnego Punktu Informacyjnego była połączona z konferencją „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”. Było to pierwsze z tego cyklu spotkań, bowiem instytucjom zarządzającym EFS bardzo zależy aby osoby niepełnosprawne więcej i szerzej z nich korzystały. – Jest kilka grup – powiedziała min. Bieńkowska – które są w europejskim funduszu społecznym traktowane ze szczególną troską i zainteresowaniem – są to kobiety wracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, osoby po 50 roku życia i osoby niepełnosprawne, które stanowią tylko 3 proc. wszystkich beneficjentów korzystających z funduszy EFS. Mamy nadzieję, że ten cykl spotkań zachęci państwa do szerszego z nich korzystania.

Paweł Chorąży, dyrektor departamentu zarządzania EFS, chciałby aby do roku 2015, kiedy będzie można wydatkować te środki, osoby niepełnosprawne w większym stopniu mogły z nich skorzystać. W tym roku przewiduje się m.in. większe preferencje dla tej grupy osób np. rozpoczynających działalność gospodarczą, na szkolenia, czy przekwalifikowania.

Krzysztof Kosiński z-ca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podziękował za inicjatywę, która przyczynia się do promowania, zwiększania aktywności i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że działania w ramach różnych projektów EFS są doskonałym uzupełnieniem działań wynikających z przepisów ustawowych, głównie z ustawy o rehabilitacji i działań pozalegislacyjnych realizowanych przez pełnomocnika, niektóre ministerstwa i szereg instytucji. – Taka inicjatywa jak dzisiejsza – powiedział – jest nie tylko istotna z powodu niskiego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projektach, ale pokazuje, że wszystko może być dostępne dla wszystkich, co przyczynia się do tworzenia społeczeństwa równych szans.

Następnie przedstawiono szczegółowo poszczególne projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych:
– Jolanta Waszkiewicz z Wydziału Wdrażania programów EFS PFRON przedstawiła projekty realizowane przez ten Fundusz,
– Katarzyna Rudzka doradca w Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zaprezentowała projekt Centrum Dzwoni
– Małgorzata Domagała z Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM – Projekt Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości
– Mariusz Barczak z Fundacji Normalna Przyszłość projekt Zarządzanie kadrami – Szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na zakończenie spotkania został pokazany film z cyklu „Twój fundusz, Twoja szansa”.
Organizatorami spotkania było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Projektów Europejskich.

Oprac. Jotka

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również