30 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków ul. Królewska 94, tel. 12-636-85-84; 605-239-550; e-mail: fson@idn.org.pl; www.idn.org.pl/fson, zaprasza do uczestnictwa w 30. ogólnopolskim konkursie literackim prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych.

Tematyka utworów dowolna.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
prozy – nowele, opowiadania, reportaże, eseje – do 5 stron maszynopisu
poezji – zestaw do 3 wierszy

Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy i jednym zestawie poezji.

Utwory oznaczone godłem (godło to indywidualne oznaczenie nadesłanego materiału przez Autora)
– rodzaj pseudonimu stworzonego na potrzeby postępowania konkursowego),
w 3 egzemplarzach (w miarę możliwości również na CD lub przesłane e-mailem na adres fson@idn.org.pl),
należy przesłać do 30 czerwca 2023 r. na adres:
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94

Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą:
– imię i nazwisko
– adres
– nr telefonu, adres e-mailowy (o ile posiada)
– kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności w jednym egzemplarzu (o ile wcześniej uczestnik nie przesyłał kserokopii takiego dokumentu do organizatora konkursu i dokument jest nadal aktualny).

Uczestnik poprzez przekazanie pracy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, w formie drukowanej i cyfrowej oraz na stronach internetowych.

Info: FSON, fot. freepik.com

Data publikacji: 27.02.2023 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również