7 sierpnia rusza Ogólnopolski Konkurs „KULTURA WRAŻLIWA”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza Konkurs, którego celem jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Tytuł Konkursu
„KULTURA WRAŻLIWA”

Termin składania wniosków konkursowych
od 7 sierpnia 2023 r. do 16 października 2023 r.

Zgłoszenia wniosków konkursowych
Wniosek należy przesłać w postaci pliku PDF podpisanego podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na adres e-mail: kulturawrazliwa@pfron.org.pl .

Wniosek do pobrania znajduje się w załączniku.

Projekty zgłaszane w ramach Konkursu

Do Konkursu można zgłaszać projekty z zakresu kultury, obejmujących szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów:
1. spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne);
2. spektakl taneczny (w tym: baletowy);
3. spektakl eksperymentalny;
4. musical;
5. opera;
6. balet;
7. performance;
8. koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne);
9. happening.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Ocena projektów i przyznanie grantów w Konkursie
Komisja Konkursowa wskaże projekty, na których realizację rekomenduje udzielenie grantu. Decyzję o przyznaniu grantów podejmie Zarząd PFRON.

Listę projektów, które otrzymały grant zamieścimy na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie i Załączniku nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA”.
Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu w Biurze PFRON
Biuro ds. Komunikacji
Agata Tomasik
tel. 538 189 757, e-mail: Agata.Tomasik@pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania
Regulamin Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA” wraz z załącznikami (pdf 2 MB)

Wzór wniosku (docx 55 KB)

Info: PFRON, fot. fot. Magdalena Woch – archiwum Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Data publikacji: 04.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również