Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki –  raport British Council

Jak zapewnić większe uczestnictwo i decyzyjność artystom i pracownikom z niepełnosprawnością? Jak sprawić, by instytucje były zainteresowane zmniejszaniem ograniczeń? M.in. na te pytania odpowiada nasz najnowszy raport.

Zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka, każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Prawo do uczestnictwa w kulturze jest zatem nieodłączną częścią praw człowieka. Czy jednak osoby z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód korzystać z oferty kulturalnej i bez przeszkód ją tworzyć?

Europejscy widzowie, pracownicy sektora kreatywnego i artyści z niepełnosprawnością mówią o sporych przeszkodach w pełnym dostępie do kultury.

British Council jest partnerem projektu Europe Beyond Access , który ma na celu nadanie międzynarodowego charakteru karierom artystów z niepełnosprawnościamii zrewolucjonizowanie europejskich sztuk performatywnych.

Efektem tej pracy jest m.in. ogólnopolska konferencja: „Sztuka i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” zorganizowana w 2019 r. wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obszerna relacja z tego wydarzenia znalazła się w jednym z ubiegłorocznych wydań „NS”: https://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/sztuka-i-niepelnosprawnosc-polskie-i-brytyjskie-dokonania-w-zakresie-udostepniania-kultury-i-sztuki/

Prezentujemy Państwu obszerny raport „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki” zawierający szereg konkluzji i rekomendacji, które zostały między innymi poruszone podczas konferencji.

Zagadnienia poruszane w raporcie:

  • Jak zapewnić większe uczestnictwo i decyzyjność artystom i pracownikom z niepełnosprawnością?
  • Jak zachęcać do zwiększonego zaangażowania w kulturę pracowników z niepełnosprawnością?
  • Jak wspierać artystyczne innowacje wyjątkowych europejskich profesjonalnych artystów z niepełnosprawnością?
  • Jak formułować politykę kulturalną, by instytucje były zainteresowane zmniejszaniem ograniczeń dostępu dla osób z niepełnosprawnością jako artystów, pracowników sektora i / lub widzów?
  • Jak zreformować linie budżetowe związane z dostępnością w ramach programu zastępującego Kreatywną Europę na lata 2021-2027?
  • Jak powinien wyglądać mechanizm finansowania wspierający uczestnictwo w kulturze widzów z potrzebami związanymi z dostępem?

Na te i wiele innych pytań odpowiada załączona publikacja „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki” – raport będący udziałem wszystkich partnerów projektu.

British Council będzie pracować nad budowaniem świadomości w tej dziedzinie wśród instytucji i osób zaangażowanych w kształtowanie kultury na arenie krajowej i międzynarodowej.

Pobierz raport

pr/

Data publikacji: 01.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również