Co sektor filmowy w Polsce wie na temat dostępności?

Dowiesz się z opublikowanego raportu z badań nad dostępnością branży audiowizualnej w Polsce. Badania przeprowadził zespół Działu Programów Społecznych Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu pod kierownictwem dr. Bartka Lisa i we współpracy z dr Bogną Kietlińską.

Raport skupia się na kluczowych obszarach:
• Rozumienie dostępności i niepełnosprawności
• Stan wiedzy na temat widowni z niepełnosprawnościami sensorycznymi
• Doświadczenia w obszarze kina dostępnego
• Rozwiązania dostępnościowe w sektorze kina
• Dobre praktyki krajowe i zagraniczne
• Największe bariery przy produkcji i działaniach z zakresu kina dostępnego
• Warunki powstawania dostępnej oferty filmowej w Polsce

Publikacja raportu jest kolejnym krokiem podjętym przez nasz zespół w dążeniu do bardziej inkluzywnej kultury filmowej w Polsce. Zachęcamy przedstawicieli i przedstawicielki mediów, kin, dystrybutorów i producentów filmowych do zapoznania się z wynikami badań i dołączenia do wspólnych działań na rzecz dostępności w kinie!

Link do raportu: https://ckzamek.pl/…/11483-co-sektor-filmowy-w-polsce…/

Proces badawczy zrealizowano w ramach projektów „Kino bez barier-edycja polska” oraz „Konferencja bez barier – forum dostępnej kultury filmowej”, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

***
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedno z największych centrów kultury w Polsce, które od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności kultury dla wszystkich grup społecznych

Info i grafika: CK Zamek w Poznaniu

Data publikacji: 29.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również