Integracyjny Teatr Tańca – INTEGRA

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK zapraszana nowy sezon artystyczny 2022/2023, któremu nadano tytuł ZAMKI NA PIASKU.

Teatr jest iluzją, która potrafi zabierać nas w inny wymiar. Jednocześnie dla twórców to realna przestrzeń codziennego wysiłku do wydobywania i kreowania fantazyjnych światów. Odrealnienie i konkret pracy scenicznej, fantazja i dotykanie realnych emocji, wyobraźnia i życie – między tymi biegunami tworzy się sztuka przypominająca właśnie zamki na piasku. Bajkowe pejzaże, które czasem rozsypują się w dłoniach, a czasem pozwalają przebywać blisko wytworów własnej (lub cudzej) wyobraźni /…/.

Tytuł nowego sezonu odnosi się właśnie do tej sfery – marzeń, ulotności, tworzenia iluzji, ale i mocnej wiary we własne pragnienia. Wieloletnia praca artystyczna przekonuje, że do realizacji marzeń potrzebne są silne fundamenty i przestrzeń do samostanowienia, wyrażania swoich myśli, światopoglądu i – co najważniejsze – emocji. To sprawia, że nasze marzenia nie są jedynie iluzją – nabierają mocy, stają się wyraziste i wiarygodne. Aż w końcu przestają być iluzją, a elementem naszej barwnej codzienności. Jednocześnie zamki na piasku to krucha materia, wymagająca uważnego procesu budowania, ochrony i dbałości/…/.

Trud i wysiłek towarzyszą każdego dnia, po to, by na moment, w światłach jupiterów, uderzyć energią i rozsypać się w kawałki w ogromie wysiłku fizycznego. Taniec jak fatamorgana ciągle jest nieuchwytny i niemożliwy do zatrzymania. Poza kadrem fotograficznym czy materiałem filmowym musimy taniec nieustannie przywoływać w wyobraźni, uruchamiać go /…/.

Teatr tworzą ludzie. Nasz zespół to grupa pasjonatów, którzy od lat z pełnym zaangażowaniem realizują misję teatru. Bez nich, realizacja wielu projektów nie byłaby możliwa. Zespół Teatru to artyści, którzy powołują do życia wiele projektów. Jednakże często realizacja i przetworzenie marzeń w rzeczywistość to czasochłonna praca.

Jednym z istotnych elementów Teatru Rozbark jest działalność społeczna, obecna szczególnie w działalności edukacyjno-artystycznej Teatru INTEGRA /…/. Jest to grupa taneczno-ruchowa, zainicjowana i prowadzona przez Ewelinę Dehn i Beatę Grzelak-Szwedę, działająca przy Teatrze Rozbark od 2014 roku. Jej celem jest przełamywanie barier tanecznych, dotyczących szeroko pojętej niepełnosprawności. Grupa zrzesza zarówno osoby pełno, jak i niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Ideą, która towarzyszy grupie jest integracja pomiędzy osobami pełno i niepełnosprawnymi. Wierzymy, że chęć działania, wyrażania siebie poprzez teatr i taniec jest tą siłą, która może połączyć ludzi i wykrzesać z nich to, co najlepsze. INTEGRA jest przestrzenią dla ludzi i między ludźmi, jest ich azylem i strefą wolności.
Grupa uczęszcza na regularne spotkania, które odbywają się raz w tygodniu w Teatrze Rozbark, podczas których aktywnie działa i twórczo się rozwija, przygotowując kolejne spektakle.

Dorobek artystyczny – spektakle:
• Sen
• Inni
• Nie ograniczaj mnie
• Fantazja
• Odnaleźć siebie

Nagrody:
Rok 2017 – I miejsce w kategorii Bez Barier-Dorośli VI Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Inni.
Rok 2018 – I miejsce w kategorii Bez Barier-Dorośli VII Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Nie ograniczaj mnie.
Rok 2019 – I miejsce w kategorii Bez Barier-Dorośli VIII Festiwal Małych Form Artystycznych za spektakl Odnaleźć siebie.
Rok 2020 – MUZA 2020 Nagroda Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury.

Współpraca zagraniczna
1. Integracyjny Teatr Tańca INTEGRA nawiązał współpracę z węgierską grupą taneczną Gördülő Tánccsoport, która ze swoimi pokazami dwukrotnie gościła w Teatrze Rozbark.
2. Dzięki Konsulatowi Generalnemu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark odbyły się 28.11.2019 roku warsztaty dla Integry przeprowadzone przez amerykańską grupę Revolutions Dance. Natomiast 29.11.2019 Integra zaprezentowała swój spektakl Odnaleźć siebie, w Hali Cracovii – Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, na który została zaproszona przez Revolutions Dance.

Zajęcia warsztatowe
Oprócz stałej działalności związanej z prowadzeniem grupy INTEGRA, organizowane są także zajęcia na terenie ośrodków pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zajęcie te trwają od początku istnienie teatru czyli od 2014 roku. Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu dla każdej grupy. Terapia przez Ruch – stanowi jedną z gałęzi arteterapii.

Celem jest wykorzystanie podstawowych elementów tańca, takich jak ruch i rytm do uzyskania stanu równowagi psychofizycznej; poznanie siebie oraz otwarcie na innych ludzi.
Teatr ROZBARK zajęcia Terapii przez Ruch dedykuje osobom starszym i chorym (np. z zaburzeniami psychicznymi, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, czy schizofrenią). Niemniej jednak ta forma arteterapii z powodzeniem może być także stosowana jako metoda pracy z osobami zdrowymi. Warsztat pomaga w rozbudzeniu kreatywności uczestników, pomaga w przełamywaniu barier interpersonalnych, pogłębianiu wiedzy na temat własnego ciała i jego możliwości, uczy ekspresji poprzez ruch i taniec.

W ramach zajęć terapii przez ruch współpraca została nawiązana z:
• Domem Pomocy Społecznej Wędrowiec w Bytomiu (który kilkukrotnie uczestniczył w przeglądach i konkursach artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych)
• Domem Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie
• Domem Pomocy nr 1 w Zabrzu
• Dziennym Domem Pomocy nr 1 w Bytomiu
• Dziennym Domem Pomocy nr 4 w Bytomiu
• Środowiskowym Domem Samopomocy Integracja w Bytomiu
• Środowiskowym Domem Samopomocy w Gliwicach
• Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Bytomiu
• Branżową Szkołą I Stopnia nr 8 Specjalną w Bytomiu

INTEGRA w ramach poszerzonych działań współpracuje również ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA.
Stowarzyszenie pomaga rodzicom oraz ich dzieciom z Zespołem Downa. Organizuje spotkania dla rodziców, na których mają oni możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wychowania oraz rehabilitacji ich dzieci, a także spotkania ze specjalistami, którzy doradzają rodzicom w kwestii rehabilitacji i rozwoju ich dzieci.
Dla dzieci Stowarzyszenie Szansa organizuje zajęcia terapeutyczne, m. in. hipoterapię, warsztaty teatralne, zajęcia z logopedą, gimnastykę korekcyjną.
http://szansa.katowice.pl/nowa/

Zajęcia dla młodzieży ze Stowarzyszenia Szansa, prowadzone są od 4 lat przez Ewelinę Dehn w Teatrze Rozbark. Odbywają się raz w tygodniu w okresie od października do czerwca. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań tanecznych młodych artystów, wyrażanie swoich emocji oraz ekspresji poprzez ruch. To doskonała forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej oraz społecznej. Podczas zajęć wykorzystywane są różne formy taneczne: elementy improwizacji, tańce w kręgu, tańce integracyjne , tańce towarzyskie oraz tworzymy proste układy choreograficzne.

Efektem prowadzonych warsztatów jest coroczna prezentacja na deskach teatru finałowego spektaklu zwieńczającego dorobek starań i pracy uczestników zajęć. Spektakl zazwyczaj prezentowany jest w okresie ok. 21 marca gdyż wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
W dorobku artystycznym pojawiły się takie prezentacje jak: 21 Vip, Cztery pory uczuć,  Marzeniem być.

Zapraszamy do Teatru Rozbark, otwartość, różnorodność, wielobarwność, a nade wszystko głos – myśl – emocje wypowiedziane poprzez nieskrępowany ruch, to wszystko czeka na widzów w Teatrze w sezonie ZAMKI NA PIASKU.

Zobacz galerię…

Anna Piotrowska
Redakcja i oprac. IKa, fot. archiwum Teatru Rozbark

Data publikacji: 20.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również