Jak ułatwić dostęp do kultury osobom z niepełnosprawnościami?

Czy kultura na Śląsku jest dostępna dla każdego? Jak szczególne potrzeby wpływają na udział w życiu kulturalnym jego uczestników? I co możemy zrobić, by osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni korzystać z ofert naszych teatrów, kin, muzeów, sal koncertowych? O wszystkim tym porozmawiamy w pierwszy weekend października: w Kinie Kosmos, Kinoteatrze Rialto i Kinie Światowid w Katowicach odbędzie się I ŚLĄSKA KONFERENCJA O DOSTĘPNOŚCI organizowana przez Instytucję Filmową Silesia Film i skierowana do pracowników sektora kultury i sztuki w województwie śląskim.

Dostępność to swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach – m.in. osób z niepełnosprawnością, w tym osób głuchych czy niewidomych. Działania na rzecz zwiększenia dostępności koncentrują się w różnych obszarach życia społecznego, codziennych aktywności, dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Szczególnym polem, wymagającym wysiłku i społecznej mobilizacji w zakresie dostępności jest sektor kultury. W 2019 roku na instytucje kultury nałożony został obowiązek realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, co spowodowało zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie stopnia dostępności dla wszystkich uczestników życia kulturalnego. Wiele instytucji kultury samodzielnie bądź przy wsparciu lokalnych władz i dedykowanych fundacji aktywnie dostosowuje swoją przestrzeń, ofertę czy sposób działania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz prac związanych m.in. z przystosowaniem architektury, niezwykle ważne jest, by pracownicy kultury w tworzeniu programu opierali się na wyznacznikach dostępności oraz zdobywali kompetencje do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wiedza ta nie jest nadal powszechnie znana. Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnego sektora kultury w tym zakresie, organizuje I ŚLĄSKĄ KONFERENCJĘ O DOSTĘPNOŚCI, która odbędzie się w dniach 1-3 października w katowickich kinach Kosmos i Światowid i Kinoteatrze Rialto.

Głównym celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji na temat dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a także stworzenie przestrzeni do rozmowy o szansach i trudnościach wdrażania dostępności w śląskich placówkach kulturalnych. W ramach konferencji odbędą się panele dyskusyjne, debaty, wystąpienia ekspertów oraz warsztaty i pokazy filmowe z audiodeskrypcją. W konferencji – jako paneliści i eksperci – wezmą udział specjaliści ze śląskich instytucji kultury, Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele NGO-sów czy fundacji aktywnie działających na rzecz zwiększenia dostępności.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami konferencji podzielą się m.in. Elżbieta Huzior z Filharmonii Śląskiej, która opowie o projektach dla osób niewidomych i niedowidzących; Beata Głubisz, kierowniczka Kina Światowid przybliży koncepcję „kina wrażliwego”, a Adam Piasecki z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG pokaże, jak mobilne technologie mogą działać na rzecz zwiększenia dostępności kultury. O pracy koordynatora ds. dostępności opowie Adam Paczyna z Urzędu Marszałkowskiego, a specjaliści z Muzeum Śląskiego – Dagmara Stanosz i Michał Justycki – o dostępności dla Głuchych i komunikacji włączającej.

Sobota i niedziela to warsztaty dla uczestników, które poprowadzą m.in. Agata Etmanowicz – prezeska Fundacji Impact oraz Rafał Lis – trener dostępności i edukator. W programie znajdą się również pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla Głuchych poprzedzone prelekcjami.

Konferencja jest realizowana w ramach zadania “I Śląska Konferencja Dostępności – Razem dla Kultury”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Kultura – Interwencje 2021”, projekt jest też objęty mecenatem miasta Katowice.

PROGRAM KONFERENCJI

pr/

Data publikacji: 27.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również