23. Konkurs Literacki

23. Konkurs Literacki

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w 23. Ogólnopolskim Konkursie Literackim Prozy i Poezji

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
– prozy – nowele, opowiadania, reportaże, eseje – do 5 stron maszynopisu
– poezji – zestaw do 3 wierszy
Tematyka utworów dowolna.

Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy i poezji. Utwory oznaczone godłem w trzech egzemplarzach, w miarę możliwości również na nośniku CD, należy przesłać do 30 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94. lub e-mailem na adres fson@idn.org.pl)

Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu, adres e-mailowy (o ile posiada), odbitkę orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności (o ile wcześniej uczestnik nie przesyłał kserokopii takiego dokumentu do organizatora konkursu).

Uczestnik poprzez przekazanie pracy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez niego do konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, w formie drukowanej i cyfrowej oraz na stronach internetowych.

pr
Data publikacji: 30.03.2016 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również