Zaproszenie na Biennale Terapia i Teatr

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Terapia i Teatr oraz Stowarzyszenie Obszary Kultury - organizatorzy Międzynarodowego Biennale, IX Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr - serdecznie zapraszają wszystkich obserwatorów i słuchaczy na przegląd spektakli, autorskie warsztaty arteterapeutyczne oraz konferencję naukową, które będą miały miejsce w terminie 7-9 czerwca 2010 r.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne, od pierwszej edycji w 1995 roku, poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii przez sztukę teatru oraz integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Festiwal, zgodnie z naszą ideą, której jesteśmy od początku wierni, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych, prezentujących wysoki poziom artystyczny, jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych a także grup integracyjnych.

Niebagatelne znaczenie dla widzów mają prezentowane podczas każdego festiwalu pokazy metod pracy terapeutycznej z wykorzystaniem technik teatralnych, różnorodnych praktyk arteterapeutycznych czy technik dramy.

Autorskie warsztaty instruktorskie prowadzone podczas festiwalu przez gości z zagranicy i z Polski stanowią okazję do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Festiwalowi teatralnemu towarzyszy refleksja naukowa. Organizowane od lat seminaria i konferencje skupiają przedstawicieli wielu zawodów, zarówno bezpośrednio związanych z realizacją spektakli teatralnych – reżyserów, aktorów, instruktorów, jak również wykładowców wyższych uczelni, pedagogów, psychologów, dziennikarzy, działaczy kultury oraz studentów.

W czasie IX Biennale odbędzie się konferencja pt.: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, poświęcona w tym roku zagadnieniu edukacji w teatrze i poprzez teatr. Nadrzędnym celem konferencji jest poszerzenie refleksji nad współczesnym teatrem – przede wszystkim w jego ciągle marginalizowanych reprezentacjach (teatr ludzi niepełnosprawnych, teatr dziecięcy i młodzieżowy, teatr eksperymentalny, ekologiczny itd.) – jako miejsca wewnętrznego, granicznego doświadczenia, miejsca tworzenia i symulacji wspólnoty, miejsca egzystencjalnego i artystycznego wydarzenia. Konferencja stanowić będzie pierwszą część trzyletniego programu naukowego.

Prezentowane podczas każdego festiwalu prace plastyczne niepełnosprawnych twórców, jak również zdjęcia oraz filmy dokumentujące teatralną twórczość wybitnych zespołów, w skład których wchodzą niepełnosprawni aktorzy, służą ukazaniu złożoności procesu pracy z niepełnosprawnym podopiecznym.

W kilkunastoletniej historii biennale mieliśmy okazję gościć, nieraz parokrotnie, zespoły teatralne oraz wykładowców z wielu krajów zachodniej i środkowej Europy, w tym z Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Cypru, Luksemburgu, Niemiec, Norwegii, Czech, Węgier a także Rosji.

Łódzkie spotkania stanowią forum wymiany doświadczeń. Oprócz wartości duchowych i emocjonalnych, inspirują do twórczych poszukiwań, przydają motywacji do rozwoju zawodowego, zapewniają zdobycie konkretnej wiedzy. Festiwal wytycza kierunki pracy dla instruktorów, stanowi wsparcie w ich dążeniach do osiągania jak najlepszych efektów terapeutycznych i artystycznych.

Obserwatorzy zainteresowani udziałem w Międzynarodowym Biennale, IX Spotkaniach Teatralnych Terapia i Teatr proszeni są o nadsyłanie wypełnionych formularzy do dnia 31 marca 2010 roku na adres: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź (z dopiskiem TERAPIA I TEATR) lub drogą elektroniczną na adres: pos@lodz.pl . Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.pos.lodz.pl

Akredytacja wynosi 300 złotych/osoba. Obejmuje 3 noclegi, całodzienne wyżywienie, transport podczas festiwalu, uczestnictwo w przeglądzie teatralnym, konferencji, wernisażach, pokazach filmów, uczestnictwo w jednym warsztacie instruktorskim oraz materiały konferencyjne.

Do zobaczenia w Łodzi !

Poleski Ośrodek Sztuki

ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź

tel. 42. 688 14 18, 686 02 59, faks. 42. 688 13 47

www.pos.lodz.pl, e-mail.pos@lodz.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również