Nowa inicjatywa: Wystawy fotograficzne w przestrzeniach najbardziej dostępnych

Okręg Lubelski Związku Polskich Fotografów Przyrody rozpoczął akcję organizowania dedykowanych wystaw i prezentacji fotografii przyrodniczej w ośrodkach, które grupują i wspierają osoby mające utrudniony – z różnych powodów – dostęp do instytucji kultury/twórczości artystów.

Wystawy realizowane są poza systemem oficjalnej infrastruktury kultury, w miejscach i przestrzeniach najbardziej dostępnych dla odbiorców konkretnej wystawy – w tym m. in. dla osób chorych i z niepełnosprawnościami; wystawy i spotkania skierowane są do tych osób (ewentualnie do ich rodzin) oraz personelu placówek pomagających tym osobom.

Już pierwsze wystawy / spotkania w tej formule pokazały, że potrzeba takich wydarzeń i otwartość na nie jest duża, ich przebieg bardzo udany, dający prawdziwą radość odbiorcom, a także wielkie wzruszenie fotografkom i fotografom.

Ważny jest przede wszystkim fakt zorganizowania wydarzenia, dotarcia do konkretnej grupy osób i żywa, przyjazna interakcja między artystą, a publicznością. Dlatego też inicjatywa jest kontynuowana i dynamicznie się rozwija.

W nową odsłonę akcji zaangażowała się duża grupa członków Okręgu Lubelskiego ZPFP, znaleźli się sponsorzy, dzięki którym możliwe jest działanie na szerszą skalę, a patroni medialni pomagają w informowaniu otoczenia o akcji fotografek i fotografów przyrody.

Idea i cel akcji – najważniejsze informacje
Dedykowane wystawy fotograficzne (fotografia przyrody) i spotkania autorskie z fotografami organizowane specjalnie dla grup osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych marginalizacją / wykluczeniem, które mają utrudniony lub nawet uniemożliwiony dostęp do instytucji kultury – przyjazne tematycznie i estetycznie wystawy i ciekawe spotkania w miejscu najbardziej dogodnym dla konkretnego odbiorcy – wydarzenia bezpośrednio skierowane do takich osób.

Dedykowane wystawy fotograficzne i spotkania autorskie z fotografami
Formuła indywidualnych lub zbiorowych wystaw fotografii przyrodniczej; wystawy / spotkania dedykowane dla różnych grup, które z określonych powodów (niepełnosprawność, ograniczenia spowodowane wiekiem, chorobą, okoliczności życiowe, psychologiczne, społeczne, brak nawyków korzystania z kultury) mają utrudniony dostęp do instytucji kultury i twórczości artystów oraz narażone są na marginalizację i wykluczenie społeczne.

Wystawy realizowane są poza systemem oficjalnej infrastruktury kultury, w miejscach i przestrzeniach najbardziej dostępnych dla odbiorców konkretnej wystawy (ośrodki wsparcia, pomocy, środowiskowe domy samopomocy, domy opieki społecznej, pogotowia opiekuńcze dla dzieci / młodzieży, inne miejsca, w których żyją / przebywają adresaci wystawy – wystawy/spotkania bezpośrednio skierowane do adresatów)

Zwykła ściana to znakomita powierzchnia do ekspozycji fotografii; proste, skuteczne i nieinwazyjne mocowanie zdjęć – samoprzylepna masa mocująca (świetnie nadaje się do przyklejania zdjęć / plakatów do większości gładkich powierzchni, w tym także do ścian, a po odklejeniu nie pozostawia śladów na tych powierzchniach); budżet pojedynczej wystawy nie musi być duży, ważny jest przede wszystkim fakt zorganizowania wydarzenia, dotarcia do konkretnej grupy osób i żywa interakcja między artystą, a publicznością.

Nasze doświadczenie pokazuje, że potrzeba takich wystaw i otwartość na nie jest duża, ich przebieg bardzo udany, dający prawdziwą radość odbiorcom, a także wielkie wzruszenie fotografowi.

Ostatnio takie wystawy / spotkania miały miejsce w Lublinie m.in. w ŚDS filia „Memory”, ŚDS „Roztocze”i DPS im. W. Michelisowej.

Zobacz galerię…

Info i fot.: Okręg Lubelski ZPFP na fb: (20+) Facebook

Data publikacji: 28.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również