Razem lepiej – otwarcie Domu Otwartego

Na warszawskim Targówku, przy ul. Radzymińskiej 123, powstało nowe miejsce kultury – Dom Otwarty. Nowa placówka Domu Kultury Świt wyróżnia się pełnym dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

„Podczas wczorajszego śniadania prasowego (15 marca – NS) rozmawialiśmy między innymi o inkluzywności, konieczności zmiany myślenia projektowego, dostępności oraz o wdrożonych rozwiązaniach architektonicznych i technologicznych, które umożliwiają korzystanie z naszej przestrzeni i udział w zaplanowanych zajęciach – dzieciom i dorosłym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – poinformowano na profilu placówki.

Dom Otwarty to inkluzywny dom kultury, który jest odpowiedzią na realne potrzeby OzN. Miejsce zawiera szereg rozwiązań architektonicznych i technicznych umożliwiających korzystanie z zajęć zarówno dzieciom jak również osobom dorosłym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Miejsce otwarte i dostępne
W placówce o powierzchni 470 m kw. znajduje się m.in. pokój wyciszenia, komfortka (przewijak dla osób dorosłych), pętla indukcyjna a także oznaczenia brajlowskie oraz dedykowany system specjalnej nawigacji.

W nowo otwartej przestrzeń znajdują się przemyślane i nowocześnie wyposażone sale warsztatowe między innymi: pracownia komputerowa, pracownia VR – rozszerzonej rzeczywistości, sala plastyczna, sala muzyczna, sala taneczna i pokój do zajęć indywidualnych.

Placówka jako jedna z nielicznych w Polsce wprowadziła rozwiązania dostępności dla wszystkich niepełnosprawności – krzyżowo.
– Naszym celem jest niwelowanie wciąż funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań -powiedziała Lidia Krawczyk, dyrektor Domu Otwartego i pomysłodawczyni projektu.

Miejsce dla wszystkich
Ambasadorami  Domu Otwartego są osoby, które na co dzień mierzą się z niepełnosprawnością i barierami,  działające samodzielnie bądź w fundacjach i stowarzyszeniach oraz aktywni działacze na rzecz niwelowania barier, edukacji i włączania osób z niepełnosprawnościami w aktywne życie stolicy.

Wśród nich są m.in.:
• Donata Kończyk pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności;
• Kobas Laksa (artysta, performer, edukator, inicjator cyklu spotkań dla rodziców dzieci z trisomią „Zerówka zespolona”);
• Izabela Sopalska- Rybak Fundacja Kulawa Warszawa;
• Paulina Gadomska-Dzięcioł Fundacja SONI;
• Justyna Sobczyk z Teatru 21 i Centrum Sztuki Włączającej;
• Ania Żórawska Fundacja Kultura Bez Barier;
• Maciek Augustyniak Polska Bez Barier.
Pozytywnego zaopiniowania i zakwalifikowania Domu Otwartego jako unikalnego miejsca publicznego w skali kraju dokonali audytorzy, wśród których znaleźli się między innymi:
• Izabela Sopalska-Rybak – przedstawicielka osób poruszających się̨ na wózkach; założycielka i prezeska Fundacji Kulawa Warszawa;
• Maria Kozłowska – przedstawicielka osób poruszających się̨ o kulach;
• Katarzyna Gajewska – przedstawicielka osób niewidomych; trenerka, psycholożka, pedagożka;
• Michał Handzel – przedstawiciel osób w spektrum autyzmu, kierownik naukowy i współzałożyciel Institutum Investigationis Scovorodianum;
• Agnieszka Szeliga – przedstawicielka osób słabosłyszących; nagradzana aktywistka społeczna, wolontariuszka, lektorka i nauczycielka polskiego języka migowego.

Bieżące informacje o działalności Domu Otwartego znaleźć można na profilu FB instytucji.

Rozwiązania dostępnościowe zastosowane w Domu Otwartym:
• oznaczenia: uporządkowanie kolorystyczne, spójność oznaczeń, piktogramy, napisy brajlowskie, nawigacja poprzez drogowskazy,
• pokój wyciszenia,
• przedprzewodnik,
• informacje na ekranach przy salach,
• regulowane natężenie światła,
• dostępność mebli, zabudowy kuchennej, włączników (rozmieszczenie, kształt), wysokość szafek w szatniach, biurka regulowane, wysokości czytników dostępu,
• zewnętrzna pochylnia, poręcze na trzech wysokościach (dzieci, dla osób z niskorosłością przy schodach i na wózkach na pochylni),
• toalety dostosowane (odpowiednia armatura , system przywoławczy wsporniki, poręcze),
• pętle indukcyjne mobilne i wbudowane,
• tłumaczenie symultaniczne on-line,
• informacja świetlna o pożarze w pomieszczeniach indywidualnych, tj. poza sygnałem dźwiękowym i alarmowym,
• oznaczenia NFC,
• To Tu Point przy wejściu do placówki,
• linie naprowadzające i pola uwagi na trasie dojście,
• oznaczenia brajlowskie na drzwiach pomieszczeń i przy stanowiskach funkcjonalnych (strefy, stanowiska, sprzęty w strefie ogólnodostępnej)
• dostosowana wielkość fontu,
• oznaczenia kierunkowe na narożnikach , linie naprowadzające, wielkoformatowy układ przestrzenny w strefie wejścia,
• pokój wyciszenia,
• pokój do przewijania – także komfortka (przewijak dla osób dorosłych),
• otwarta kuchnia z dostosowanymi szafkami, blatem, urządzeniami,
• odpowiednia wysokość siedzisk na krzesłach, kanapach, stołach,
• kadra obsługująca DO oraz instruktorzy dobierani do prowadzenia zajęć z dorobkiem obsługi zajęć z udziałem OzN.

Zobacz galerię…

Info: warszawa.pl, fot. z profilu Domu Otwartego

Data publikacji: 16.03.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również