Rozpoczęto nabór na XVII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych

Celem Biennale, którego organizatorem jest Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością uprawiające amatorsko lub profesjonalnie malarstwo, grafikę i rysunek.

Odbywa się ono w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz dorośli.

Temat i technika prac są dowolne.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu po jednej pracy w każdej kategorii.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie należy tylko wysłać karty uczestnictwa zawierające:
dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, data urodzenia, grupa inwalidzka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wykształcenie)
zdjęcie lub wydruk komputerowy pracy formatu 13×18 cm wklejony na kartę uczestnictwa
lub CD z plikiem – zdjęciem pracy lub e-mail na adres biennalekrakow@gmail.com
opis pracy (tytuł, format, technika, rok wykonania).

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń na adres:
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94
upływa z dniem 15 czerwca 2022 roku.
Zgłoszenia można również dostarczać od poniedziałku do piątku, od 11.00 do 16.00 do Galerii „Stańczyk” Kraków, ul. Królewska 94.

Jurorzy na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybiorą prace do drugiego etapu konkursu.
Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu (o czym zostaną powiadomieni) powinni przesłać oprawione oryginały prac plastycznych. Jury oceni nadesłane prace – przyzna nagrody i wyróżnienia.
Uczestnicy nadsyłają i odbierają prace na koszt własny.

Wszystkie prace, które przejdą do drugiego etapu konkursu pokazane zostaną na wystawie pokonkursowej w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich – oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.
Każdy z uczestników Biennale otrzyma pamiątkowy katalog oraz dyplom uczestnictwa.

Regulamin i karta uczestnictwa dostępne na stronie Fundacji: www.idn.org.pl/fson, tel.12-636-85-84; 605-239-550; e-mail: fson@idn.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

IKa, fot. Ryszard Rzebko / archiwum NS

Data publikacji: 19.05.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również