Ruszyła XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych

PFRON ogłosił XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Tytuł Konkursu: „Życie jest podróżą”

Termin składania prac konkursowych: 30 września 2023 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce składania prac: Oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie.

Miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych
Prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON. Prace nienagrodzone i niewyróżnione przez Centralną Komisję Konkursową można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Funduszu informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.

Kategorie i techniki wykonania prac:
malarstwo i witraż
dopuszczalne techniki: akwarele,  pastele,  gwasz,  olej itp., na dowolnym podłożu  (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

rysunek i grafika
dopuszczalne techniki: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne, np. drzeworyt i linoryt

rzeźba kameralna i płaskorzeźba
dopuszczalne techniki: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych

tkanina i aplikacja
dopuszczalne techniki: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

fotografia
dopuszczalne techniki: fotografia

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

Uwaga! W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora prosimy o trwałe opisywanie prac.

Termin uroczystego Finału Konkursu: nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:
Biuro ds. Komunikacji
Agata Tomasik, tel. 538 189 757, e-mail: Agata.Tomasik@pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania
Regulamin (docx 67 KB)

Formularz (docx 66 KB)

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 27.06.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również