Śląski witraż – fantastyczny projekt!

Olgierd Łukaszewicz i redaktor Beata Tomanek z Polskiego Radia Katowice

Brzmi oficjalnie i niekoniecznie zachęcająco, prawda? To skąd taki entuzjazm i ogromna radość uczestników, ich terapeutów i opiekunów? Dlaczego na pytanie jak było? - odpowiadają przekrzykując się: cudownie, fantastycznie, pięknie pod każdym względem, super, chcemy jeszcze, niech to się nie kończy. Prosimy o bis!

Jak to wyglądało…

Program napisali pracownicy Biblioteki Śląskiej. Zapowiadał cykl warsztatów oraz wyjazdów do miejsc kultury a przedsięwzięcie miało być skierowane do grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, osób osadzonych w areszcie śledczym, a także seniorów. Motyw przewodni – poznawanie szeroko rozumianej kultury Górnego Śląska (jak również – choć w mniejszym stopniu – Dolnego Śląska). Stąd nazwa „Śląski witraż”. W rubryce „cele projektu” – przełamanie barier ograniczających dostęp do kultury wysokiej i nabycie przez uczestników kompetencji do korzystania z jej dóbr.

Warsztaty miały przybliżyć historię Śląska, wybrane style architektoniczne oraz czołowe osobistości śląskiej kultury, na przykład Wojciecha Kilara. Wśród miejsc odwiedzanych przez uczestników projektu miały być między innymi chorzowski skansen, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskie, Filharmonia Śląska, Opera Śląska, Centrum Sztuki Filmowej. Zaplanowano również wycieczki autokarowe, podczas których uczestnicy mieli zwiedzać zabytkowe dzielnice Katowic – Giszowiec i Nikiszowiec oraz wybrane miasta Opolszczyzny: Nysę, Brzeg i Paczków. Termin realizacji: od września do grudnia 2015 r.

Ośrodki, które zaproszono do projektu, to Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”, katowicki Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk”, Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „Szansa” w Katowicach, Ośrodek Najświętszego Serca Jezusa Caritas Archidiecezji Katowickiej i Areszt Śledczy w Katowicach. „Szeptana” reklama i zachwyty uczestników spowodowały jednak, że dołączyły ośrodki pozaprojektowe – mysłowickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Skarbek”, WTZ Piekary, Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta z Katowic.

Uroczyste podsumowanie projektu „Śląski witraż” odbyło się 1 grudnia w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej. Gościem specjalnym był Olgierd Łukaszewicz, który opowiadał o swoim dzieciństwie spędzonym w Katowicach-Ligocie a także przedstawił własną wizję Śląska.

W projekcie wzięły udział 922 osoby, odbyło się pięć wycieczek, w tym dwudniowa na Opolszczyznę z noclegiem w ośrodku Rybak, wysłuchano prelekcji poświęconej twórczości jednego z najwybitniejszych śląskich kompozytorów „Wojciech Kilar i jego muzyka”.

Stowarzyszenie Arteria z Katowic, prowadzące warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie relacjonowało swój udział na Facebooku zamieszczając fotografie i relacje ze zwiedzania Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, dawnych dzielnic górniczych Katowic – Nikiszowiec i Giszowiec, z udziału w warsztatach z linorytu, zwiedzania zamku w Starych Tarnowicach, pałacu Donnesmarcków w Nakle, kościoła p. w. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, oraz wizyty w Operze w Bytomiu. Atrakcją podsumowania była też możliwość wspólnego przypominania sobie miejsc odwiedzanych w ramach projektu.

Śląski witraż. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
Tekst i fot. Ilona Raczyńska
Data publikacji: 22.12.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również