VIII Przegląd Integracyjny

VIII Przegląd Integracyjny

Katowicki Przegląd Integracyjny Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych jest organizowany od ośmiu lat. Tegoroczny odbył się jak zwykle w Teatrze Korez, który życzliwie udostępnia swoje pomieszczenia i obsługę, ale w niezwykłym dniu - 26 maja. Stąd też myśl przewodnia Przeglądu: „Szczęśliwi - Zintegrowani - Kochamy Nasze Mamy".

Tegoroczna impreza integracyjna wpisuje się doskonale w obchodzone po raz drugi na Śląsku (od 23 maja do 1 czerwca) Metropolitalne Święto Rodziny, któremu patronuje ks. arcybiskup Damian Zimoń. Pierwsza edycja cieszyła się sporą popularnością, w tym roku program został poszerzony – w ramach święta odbywały się rodzinne pikniki, konkursy, koncerty, zawody sportowe, ale też sesje naukowe i wydarzenia religijne. W Katowicach trwał V Kiermasz Wydawców Katolickich.
Alfreda Wiktor, prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Zdrowotnego, niestrudzony od lat organizator przeglądu, tak o nim mówi: – Celem tych corocznie organizowanych imprez jest rozwijanie integracji
i tolerancji na niepełnosprawność, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Niejednokrotnie mają one ogromny potencjał umiejętności, wrażliwości na piękno. Arteterapia, czyli terapia przez sztukę jest niezwykle ważną formą rehabilitacji społecznej pozwalającej realizować marzenia i rozwijać talenty.
Szczególnym celem tegorocznego, VIII Przeglądu jest uhonorowanie pozycji kobiet-matek dziecka niepełnosprawnego, za ich trud, poświęcenie i oddanie swoim dzieciom.
Przed publicznością wystąpili niepełnosprawni artyści z warsztatów terapii zajęciowej, szkół specjalnych, stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, domów kultury; w sumie ponad dwadzieścia zespołów. Równocześnie w holu Górnośląskiego Centrum Kultury, w przygotowanej na ten dzień galerii, prezentowano twórczość plastyczną niepełnosprawnych, katowickich artystów z Centrum Rehabilitacji Społecznej i Stowarzyszenia Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów „Sanis”. Podopieczni Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” z Katowic wykonali przepiękne wazony – nagrody dla uczestników przeglądu.
Na widowni jak zwykle obecna była Stefania Gowda, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. osób niepełnosprawnych, pojawił się również wieloletni przyjaciel Przeglądu Integracyjnego, poseł na Sejm RP Marek Plura, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych.
Większość zespołów przygotowała programy muzyczne poświęcone Mamom; tak zrobił zespół instrumentalno-wokalny „Nasi” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, zespół dziecięcy „Żabki” z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Giszowca przygotował program muzyczno-wokalny „Kochamy nasze Mamy”, podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa” prezentowali piosenki o matce, podobnie jak dziecięcy zespół taneczno-wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” reprezentował zespół muzyczny „Namaximum”, o którym pisaliśmy w pierwszym numerze tegorocznych NS, przy okazji jubileuszu „Akcentu”. Artyści z WTZ w Giszowcu wykonali taniec pod tytułem „W poszukiwaniu słońca”. Programy taneczno-muzyczne pokazały również Stowarzyszenie „Unikat” i „Promyk” z Fundacji św. Stanisława Kostki. Stowarzyszenie Ekologiczno-Zdrowotne reprezentowała laureatka wielu festiwali, solistka Ewelina Wawrzyk. Dzienne Domy Pomocy Społecznej przygotowały przedstawienia teatralne – połączone siły z DPS nr 5 i nr 7 wystawiły „Panią Twardowską”, zaś DPS nr 3 – „Pustynię uczuć”. Szkoła Podstawowa nr 48 przysłała na przegląd swój zespół wokalny „Belcanto”. Jak co roku – ponieważ jest to przegląd integracyjny – gościnnie wystąpiła również młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i z Domu Kultury „Zawodzie”.
– Naszą imprezę poświęciliśmy także pamięci trzech osób, które wniosły ogromny wkład w naszą działalność i były wieloletnimi członkami Stowarzyszenia – wyjaśnia Alfreda Wiktor. – Nie ma już wśród nas mojego męża, Adolfa Wiktora, nie ma zasłużonego dla kultury ludowej, współpracującego z nami od początku, muzyka z Kolonii koło Ogrodzieńca, Stanisława Kołtona, odszedł Ryszard Rajnich. A my dokładamy starań by kontynuować ich dzieło.
Honorowy patronat nad imprezą objęli marszałek województwa śląskiego, wojewoda śląski i prezydent Katowic. Współorganizatorami imprezy byli Urząd Miasta Katowice i Bank Polski PKO BP w Katowicach, a sponsorami księgarnia św. Jacka, redakcja „Gościa Niedzielnego” i hurtownia kwiatów „Róża” z Goczałkowic.

Ilona Raczyńska
fot.: Grzegorz Franki

102_0309

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również