„W muzycznym klimacie”

…to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością i seniorów (uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej), zakładający organizację udziału tych grup w szeregu bezpłatnych imprez muzycznych i spotkań edukacyjnych oferowanych przez instytucje kultury znajdujące się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jego termin realizacji to 1 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Celem projektu realizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach jest niwelowanie barier ekonomicznych i mentalno-społecznych w dostępie do kultury, dla grup zagrożonych wykluczeniem z dostępu do zasobów dóbr kultury. Chcemy przybliżyć osobom niepełnosprawnym i seniorom piękno muzyki i zachęcić ich do korzystania z jej właściwości terapeutycznych oraz wartości artystycznych.

Zaprosimy uczestników do odwiedzenia wielu ważnych dla regionu instytucji kultury oraz instytucji artystycznych i zaproponujemy bezpłatny udział w różnorodnych inicjatywach kulturalnych. Wydarzenia w ramach projektu będą miały formę spotkań edukacyjnych oraz wyjazdów na koncerty i spektakle muzyczne do wiodących instytucji na terenie metropolii.

Uczestnicy projektu będą m.in. uczestniczyć w spektaklach muzycznych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, odwiedzą Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Organów Śląskich w Katowicach. Dodatkowo przygotowano liczne warsztaty i spotkania edukacyjne dotyczące np. savoir-vivru oraz zbiorów muzycznych znajdujących się w posiadaniu Biblioteki Śląskiej.

Inauguracja projektu rozpocznie się koncertem Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 10 września o godz. 11.00 przed gmachem Biblioteki Śląskiej.

Partnerzy projektu: Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” w Katowicach, Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego a Paulo w Chorzowie, Środowiskowy Dom Samopomocy św. Brata Alberta w Katowicach.

Partnerzy medialni: Polskie Radio Katowice, „Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, Śląski Pegaz – platforma inicjatyw bibliotecznych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Info: Biblioteka Śląska

Data publikacji: 08.09.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również