Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu KULTURA WRAŻLIWA

Ogłaszamy listę 10 wnioskodawców, którym zostały przyznane granty w ramach pierwszej odsłony Ogólnopolskiego Konkursu KULTURA WRAŻLIWA.

Ogólnopolski Konkurs KULTURA WRAŻLIWA to nowy moduł programu „Wsparcie inicjatyw”. Jego zamysłem jest dofinansowanie sztuki scenicznej tworzonej z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs ma za zadanie tworzyć pola do dyskusji na ważne społecznie tematy, które uwzględniają problematykę niepełnosprawności. Jego wartością jest możliwość prezentacji dorobku i talentu artystów z niepełnosprawnością, stworzenie możliwości ich twórczego rozwoju w obszarze kultury, a także szansa na współpracę z profesjonalnymi twórcami.

Pilotażowa edycja konkursu ukazała ogromne zainteresowanie wsparciem w obszarze kultury. Wpłynęło aż 155 wniosków, które prezentowały mniejsze i większe inicjatywy z zakresu teatru, muzyki, tańca, edukacji kulturalnej, a także działań interdyscyplinarnych. Nie zabrakło projektów odnoszących się do tradycji i klasyki literatury, ale także nowatorskich i eksperymentalnych – promujących innowacyjne metody tworzenia sztuki.

Po dokonaniu oceny wniosków, zgodnie z regulaminem konkursu, wyłoniono 10 projektów rekomendowanych do udzielenia grantów. Ich lista znajduje się poniżej.

Lp. Nazwa Wnioskodawcy kwota grantu
1. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach 173 100,00 zł
2. Teatr Pinokio w Łodzi 299 870,00 zł
3. Teatr Współczesny w Szczecinie 299 981,69 zł
4. ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego w Krakowie 300 000,00 zł
5. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w Płocku 299 140,00 zł
6. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 197 180,00 zł
7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie 199 830,00 zł
8. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 214 500,00 zł
9. Fundacja na rzecz rozwoju muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich” w Warszawie 240 000,00 zł
10. Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka w Policznej 174 536,00 zł

Gratulujemy wszystkim grantobiorcom.

Info: PFRON, fot. Michał Buksa / archiwum NS

Data publikacji: 02.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również