Zaproszenie do I Integracyjnego Festiwalu Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością „Bez Barier”

Fundacja Różyczka z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach, jako organizator I Integracyjnego Festiwalu Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością „Bez Barier”, zaprasza 21 września 2023 r., godz. 9:00-15:00, na turniej tańca, do hali widowiskowo-sportowej Arena, Hol C ul. Akademicka 5, w Gliwicach.

Charakter turnieju
Ogólnopolski turniej dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji albo orzeczenie równoważne.

Cel turnieju
Działanie na rzecz promowania modelu aktywnego stylu życia osób z niepełnosprawnościami poprzez taniec, integrację, zdrową rywalizację
i współzawodnictwo.

Kategorie taneczne:
1) Kategoria Taniec towarzyski open – pary taneczne będą rywalizowały w dwóch stylach tanecznych:
– styl latynoamerykański (samba, cha-cha, jive);
– styl standardowy (walc angielski, tango, walc wiedeński).
Możliwy jest wybór jednego stylu tanecznego oraz możliwość startu w obydwu stylach tanecznych. Właściwy wybór należy wskazać w karcie rejestracyjnej turnieju tańca.
2) Kategoria Freestyle – formacje taneczne (grupy powyżej 2 osób) prezentujące choreografie taneczne w dowolnych technikach tańca.
Czas trwania choreografii nie może przekroczyć 10 min.
Jedna placówka może występować zarówno w kategorii Taniec towarzyski open oraz Freestyle.

Sposób oceniania
Komisja sędziowska będzie składać się z trojga zawodowych tancerzy i sędziów tańca. Do kryteriów sędziowskiej oceny należą między innymi: poczucie rytmu, technika tańca, choreografia, ogólne wrażenia artystyczne. Ocena przyznawana będzie w systemie punktowym 1-10.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapoznanie się z regulaminem turnieju, nadesłanie podpisanej karty rejestracyjnej turnieju (załącznik nr 1) oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku (załącznik nr 2). Uczestnicy turnieju powinni poddać się wcześniejszym badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do startu w turnieju tańca oraz wypełnić oświadczenie uczestnika turnieju (załącznik nr 3).
W przypadku, gdy uczestnik jest ubezwłasnowolniony oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Komplet załączników należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2023 r. na adres e-mail: festiwalbezbarier@gmail.com.

Dodatkowo dla grup w kategorii Freestyle warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przygotowanie choreografii tanecznej do dowolnej muzyki.
Utwór muzyczny należy wysłać na adres e-mail: festiwalbezbarier@gmail.com
do 13 września 2023r. w formacie MP3.
Ponadto prosimy również o posiadanie utworu w dniu turnieju na podpisanym nośniku PENDRIVE (nazwa placówki i grupy tanecznej) i przedłożenie go w biurze zawodów.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Areny Gliwice zobowiązane są do przestrzegania regulaminu turnieju, przepisów bezpieczeństwa, poleceń wydawanych przez organizatora turnieju oraz do zapoznania się z regulaminem Areny Gliwice dostępnej na stronie www.arenagliwice.com.
O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają medal, dyplom i nagrody rzeczowe za uczestnictwo
w turnieju. Zdobywcy miejsc 1-3 w różnych kategoriach tanecznych dodatkowo otrzymają statuetki.

Informacje dodatkowe
Udział w turnieju jest bezpłatny. Wstęp jest wolny dla osób towarzyszących i publiczności.
Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników turnieju wraz z opiekunami oraz ubezpieczenie. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
Uczestnicy będą mieli możliwość do bezpłatnego skorzystania z usług Strefy Beauty w celu wizualnego przygotowania do turnieju (fryzura i makijaż).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator turnieju wraz z kierownikiem artystycznym turnieju.
Załącznik nr 1. Karta rejestracyjna turnieju tańca
Załącznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku
Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika turnieju

Więcej i dokumenty na: www.fundacjarozyczka.pl

Kierownik Artystyczny Turnieju Katarzyna Sowińska tel.: 669-692-800
e-mail: festiwalbezbarier@gmail.com

pr/

Data publikacji: 21.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również