„Zostań moim przyjacielem”

„Zostań moim przyjacielem"

„...a jako kto może,

niech ku pożytku dobra wspólnego

pomoże..."

(Jan Kochanowski)

Kraków jest miastem, którego nie można nie kochać. Miejscem magicznym, do którego wciąż powracam z radością. Piękne, odrestaurowane uliczki, stylowe podwórza z urokliwymi kafejkami przyciągają prawdziwe rzesze turystów. Wielojęzyczny gwar, kolorowy tłum roześmianych młodych ludzi studiujących na którejś z wielu wyższych uczelni szacownego grodu, to jego elementy rozpoznawcze. Społeczność lokalna jest dumna ze swego miasta, które na co dzień potrafi integrować tak różnych i odmiennych ludzi.

W piękny słoneczny 8. dzień maja br. krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” i teatr „Bagatela” – organizatorzy widowiska Artystycznego „Bądźcie z Nami” – zaprosili przyjaciół, gości i sympatyków na spotkanie w teatrze z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia. Od początku jego istnienia jego naczelną ideą jest przesłanie, iż przyjaźń jest jednym z fundamentów życia. Nic dziwnego, że prawdziwym hymnem podopiecznych i wszystkich ludzi związanych z SPN „Bądźcie z Nami” jest piosenka „Zostań moim przyjacielem” autorstwa Marka Kupca. Na widowni teatru „Bagatela”, obok szacownych gości, władz miasta i regionu oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji Drogowej, PZU Życie, TPD, PCPR, wielu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni inwalidów, MDK Dom Harcerza, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i Radia Taxi Wawel, zasiadali zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem uczniowie szkół podstawowych z Krakowa, Korzkwi i Laskowej oraz harcerze ze Szczepu Kraków-Podgórze i rodziny, opiekunowie i przyjaciele jego podopiecznych.

Jest ich coraz liczniejsze grono, bo „szefostwo” Stowarzyszenia na czele z prezes Cecylią Chrząścik ma niezwykły dar zjednywania sobie ludzi wrażliwych i umiejących nieść wymierną, konkretną pomoc potrzebującym jej dzieciakom. Niebagatelną wcale rolę pełnią również bardzo zaangażowani pracownicy i dyrekcja „Bagateli”. Dzięki nim występujący na prawdziwej scenie artyści – podopieczni Stowarzyszenia czują się podmiotami zainteresowania żywiołowo reagującej widowni. Chcą i dają z siebie wszystko podczas występów.

Ewa Pawlik, prowadząca prezentacje, subtelnie i wręcz poetycko zapowiadając każdy z występujących zespołów skutecznie zaczarowywała publiczność, wprowadzając w klimat, treść i przesłanie przedstawień. Opowieść o „Podróżach Pana Kleksa”, bądź afrykańskie rytmy wygrywane na bębnach przez niedosłyszących (!) artystów i wytańczone przez nich skoczne polki, hołubce w typie „gangham style”, to zaledwie początek. Później przedstawiono baśń o Kopciuszku – która stała się pretekstem do przypomnienia o ekologii – oraz kolorową krainę Elfów, by zakończyć żywiołowym roztańczonym spektaklem muzycznym z łabędziami, poprzedzonym baśnią o „Słowiku” wg H.Ch. Andersena. W tym przedstawieniu wychowawcy pomagają wykonawcom poruszać się na scenie – niezwykle poruszający spektakl i piękny jasny przekaz o potrzebie wiary, nadziei i przyjaźni. Nic dziwnego, że z ogromnym wzruszeniem, ale też z niekłamaną radością, na scenie – jak zwykle – artyści i ich goście, z uczniami zaprzyjaźnionych szkół we wspólnym kręgu odśpiewali swoją piosenkę – hymn „Zostań moim przyjacielem” i całkowicie spontaniczne gromkie „Sto lat” dedykowane uwielbianej przez dzieciaki prezes Cecyli Chrząścik. Wszystkie ośrodki obecne w „Bagateli” zostały nagrodzone sprzętem rehabilitacyjnym, którego fundatorem jest PZU Życie. Artystów dodatkowo nagrodzono słodyczami. Transport zapewniło – jak zawsze od 20(!) lat – niezawodne Radio Taxi Wawel.

Kiedy wzruszeni oklaskiwaliśmy ostatnich wykonawców maluszek z przedszkola TPD „Chatka Puchatka” niespodziewanie podał mi kolorowego papierowego motylka – tego, który wraz z innym wyfrunął w finale spektaklu „Podróże Pana Kleksa”.

Obdarował mnie czymś bardzo cennym, mówiąc jedynie roześmianym spojrzeniem: zostań moim przyjacielem… Jestem.

Do zobaczenia na festynie w Korzkwi.

Iwona Kucharska

fot. Ryszard Rzebko

W XX Widowisku Artystycznym „Bądźcie z nami” wzięły udział zespoły:

–         Przedszkole Specjalne TPD „Chatka Puchatka”, ul. Różyckiego

–         Gimnazjum SOSW im. Jana Pawła, zespół teatralny BOMBA przy ul. Niecałej

–         Kółko teatralne IGRASZKA SOSW im. Poczty Polskiej, Skawina

–         Zespół teatralny KULECZKI SOSW nr 3 przy ul. Praskiej

–         Zespół GRANAD z Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Ptaszyckiego

–         Zespół MIT Środowiskowego Domu Samopomocy fundacji „Leonardo”

Więcej na stronie: www.spn.krakow.pl

Zobacz galerię…

Data publikacji: 17.05.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również