Znamy laureatów Konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023

W czwartek 14 grudnia 2023 roku w Operze Krakowskiej poznaliśmy Małopolskiego Lidera Ekonomii Społecznej. Zwycięzcą w kategorii głównej została spółdzielnia socjalna „Kobierzyn”, która powstała w 2013 r. by tworzyć miejsca pracy dla byłych pacjentów i pacjentek Szpitala Babińskiego w Krakowie. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 24 osoby, w tym 20 osób po kryzysach psychicznych. Spółdzielnia działa w branży usług porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych oraz prowadzi „Bistro Tymiankowo” na terenie kompleksu szpitalnego.

Konkurs Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023 zrealizowany został pod patronatem honorowym marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka, prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący SWM i Marta Mordarska, radna województwa, przewodnicząca Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

– W obecnych czasach, gdy problemy ze zdrowiem psychicznym stanowią rosnące wyzwanie społeczne, tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz przestrzeni integracji i szacunku dla każdego pracownika, w tym po kryzysach psychicznych, jest kluczowe dla społecznie odpowiedzialnego biznesu – mówił podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący Kapituły Decyzyjnej Konkursu.

W tym roku przyznano też dwa wyróżnienia w kategorii głównej konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023. Wyróżnienie za tworzenie stabilnych miejsc pracy otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My”, która zatrudnia 32 osoby, w tym 21 w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wyróżnienie za działalność w zakresie świadczenia usług społecznych przyznano Spółdzielni Socjalnej Merchant z siedzibą w Krakowie, która zorganizowała system usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

– W organizowanym od 13 lat konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej wyróżniamy przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby w trudnej sytuacji życiowej, rozwijające usługi społeczne dla mieszkańców oraz wdrażające innowacyjne rozwiązania. Konkurs to również przestrzeń do wyróżnienie podmiotów reintegracyjnych oraz kluczowych partnerów – samorządów lokalnych i firm przyjaznych ekonomii społecznej – wyjaśnia istotę Konkursu przewodnicząca Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Marta Mordarska.

Tytuł Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymały ex aequo: Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Podmioty zostały nagrodzone za ich różnorodne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, których wynikiem jest wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i niezależności.

W kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej laureatem została Gmina Skawina wyróżniająca się konsekwentnie rozwijaną współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi liderami i mieszkańcami. Ponadto w imię uznania dla różnorodnej i owocnej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, kapituła zdecydowała wyróżnić trzy gminy: Wieprz, Szczurową i Łukowicę.

Laureatem w kategorii Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej została Firma Przewozowo-Usługowo-Produkcyjna „Nowex” Józef Nowak. Kapituła doceniła inwestycję w tabor transportowy i szkolenia kierowców, dzięki którym osoby dotychczas niemobilne mogą podróżować i odkrywać nowe miejsca. W uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z podmiotami ekonomii społecznej przyznano też trzy wyróżnienia w kategorii Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej – dla Małopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. oraz dla PUHIT Kraków Sp. z o.o.

Nagroda publiczności trafiła do Spółdzielni Socjalnej Serwis, która zdobyła najwięcej głosów w internetowym plebiscycie organizowanym przez Gazetę Krakowską, dzięki wsparciu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.

Organizacja konkursu nie byłaby możliwa bez zaangażowania wrażliwych i aktywnie działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Partnerów Konkursu i Fundatorów nagród: BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego (Partner Główny Konkursu), TAURON Polska Energia, Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., Krakow Airport – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Związek Lustracyjny Spółdzielni.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Społeczna Małopolska – koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Info i fot.: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / ROPS w Krakowie

Data publikacji: 18.12.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również