Brak możliwości zastosowania uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi

Brak możliwości zastosowania uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi

19 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargę mężczyzny na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające informację o jej przyczynie. Uważał, że jest to ingerencja w jego prawo do prywatności i naraża go także na niewłaściwe traktowanie w pracy. TK wydał wyrok, w którym przychylił się do stanowiska skarżącego.

Oparte o rozporządzenie przepisy nakazujące zamieszczanie symbolu niepełnosprawności w postaci choroby psychicznej (02-P) na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności są niezgodne z Konstytucją w zakresie prawa do prywatności.

Informowaliśmy o tym ponad miesiąc temu: http://naszesprawy.eu/akty-prawne/14431-za-niekonstytucyjne-uznal-tk-zamieszczanie-informacji-chorobie-psychicznej-w-orzeczeniu.html

Wyrok ten wprowadza spore zamieszanie w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Według obecnie istniejących przepisów, pracodawca zatrudniający te osoby może ubiegać się o dofinansowanie do ich pensji, w kwocie zależnej od stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo otrzymuje 600 zł jeśli pracownikowi orzeczono tzw. schorzenie specjalne, zwane też szczególnym.

Zalicza się do nich:
– 01-U – upośledzenie umysłowe,
– 02-P – choroby psychiczne,
– 04-O – choroby narządu wzroku (dotyczy tylko osób ze stopniem umiarkowanym i znacznym),
– 06-E – epilepsję,
– 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu).

Osoby te mogą liczyć także na dofinansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 30 proc. osób ze schorzeniami specjalnymi może być zwolniony z podatku od nieruchomości, czy udzielać innym firmom ulg we wpłatach na PFRON.

Ponieważ brak jest przepisów przejściowych na dostosowanie się do nowych zasad już teraz zespoły ds. orzekania nie wpisują symbolu 02-P jako przyczyny niepełnosprawności do orzeczenia i pracownicy takie dokumenty dostarczają do zakładów pracy.

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpiła do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z zapytaniem czy pracownik, który otrzymał właśnie orzeczenie bez kodu 02-P, ale w protokole z posiedzenia komisji orzeczniczej znajduje się ten kod i jednoznaczna opinia, że przyczyną niepełnosprawności jest choroba psychiczna, może być zaliczony przez pracodawcę do tzw. schorzeń specjalnych.

BON jednoznacznie wskazał, że aby pracodawcy mogli korzystać z uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi muszą one wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia wskazanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zatem – nie może.

W związku z tą patową sytuacją rząd przygotował projekt ustawy, który czeka na pierwsze czytanie w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na razie nie jest znany jego termin.

Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w piśmie do minister rodziny Elżbiety Rafalskiej podkreśla, że propozycja rządowa dotyczy regulacji wpisywania symboli przyczyny niepełnosprawności na orzeczeniu, a nie uwzględnia problemów ze stosowaniem niektórych instrumentów ustawy w stosunku do pracowników, którzy posługują się ważnym orzeczeniem, już bez wpisanych symboli wydanych między wyrokiem TK a wejściem w życie nowelizacji ustawy.

POPON proponuje aby orzeczenie w przypadku schorzeń specjalnych potwierdzało również zaświadczenie bez symbolu przyczyny niepełnosprawności, wydane przez ten sam zespół orzeczniczy. Pracodawcy dla jego celów, np. utrzymania statusu zakładu pracy chronionej wystarczy informacja, że pracownik spełnia warunki do odpowiedniego wsparcia. Zaświadczenie obowiązywałoby przez czas ważności orzeczenia. Odpowiedź rządu na tę propozycję nie jest znana.

Oprac. kat, fot. pixabay.com
Data publikacji: 01.08.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również