Czy rząd unika społecznej debaty nad zmianami w ustawie o rehabilitacji?

Komunikat KRAZON nr 4/2010 z dnia 16 lipca 2010 r.

W dniu 15 lipca 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON) poświęcone dalszemu działaniu organizacji pracodawców wobec planowanych przez Rząd i Sejm zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele organizacji członkowskich KRAZON wyrazili poważne zaniepokojenie przede wszystkim faktem, że strona rządowa uchyla się od realnych konsultacji społecznych i ceduje przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) na posłów Sejmu RP.

Taki sposób postępowania, w ocenie członków KRAZON, uniemożliwia organizacjom pracodawców przygotowanie się do rzeczowej dyskusji nad konkretnymi propozycjami zmian, w szczególności wobec licznych plotek i przecieków z różnych źródeł zawierających często sprzeczne informacje. Ponadto, przekazanie inicjatywy legislacyjnej posłom może wyeliminować partnerów społecznych z procesu realnych konsultacji ze względu na fakt, iż posłowie do prowadzenia konsultacji społecznych, w odróżnieniu od Rządu, nie są w ogóle zobowiązani.

W świetle powyższego ustalono, że Przewodniczący KRAZON, Włodzimierz Sobczak (Prezes Zarządu KIG-R) wystąpi w imieniu organizacji członkowskich KRAZON o spotkanie z Michałem Boni, sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera oraz Jolantą Fedak, ministrem pracy i polityki społecznej, w celu poznania oficjalnych planów Rządu w przedmiotowej sprawie oraz ewentualnego stanowiska Rządu wobec zmian ustawowych przygotowywanych przez posłów.

Członkowie KRAZON zamierzają także spotkać się ze Sławomirem Piechotą, Przewodniczącym sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, który według nieoficjalnych informacji jest odpowiedzialny za przygotowanie poselskiego projektu zmian w ustawie o rehabilitacji (…) oraz wystosować list do Marszałka Sejmu o skierowanie projektu ustawy do I czytania na posiedzeniu plenarnym, a nie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zdaniem organizacji pracodawców, rozpatrywanie projektu zmiany ustawy o rehabilitacji, zawierającego szereg radykalnych niekorzystnych dla pracodawców zmian, w I czytaniu na posiedzeniu Komisji jest dowodem na kolejną próbę ucieczki władz państwowych od szerokiej społecznej debaty nad proponowanymi zmianami.

Kolejne spotkania i działania KRAZON będą podejmowane w miarę potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji wokół projektów zmian ustawowych.

Info: KIG-R

Zachowano pisownię oryginału

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również