Debata nad przyszłością klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Debata nad przyszłością klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

W dniach 3 i 4 grudnia 2014 r. w Warszawie, przedstawiciele administracji samorządowej, centralnej, eksperci ds. ekonomii społecznej, trenerzy klauzul społecznych, instytucje zobowiązane do stosowania Ustawy PZP, a także partnerzy i realizatorzy Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" debatowali nad przyszłością klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Konferencja zorganizowana była we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a także Instytutem Spraw Publicznych.

Konferencja, której hasłem przewodnim była „Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień społecznych” składała się z dwóch części: pierwszej części dyskusyjnej, panelowej, z udziałem ekspertów i decydentów, w której w konwencji otwartej debaty dyskutowano nad trzema zagadnieniami takimi jak: spójność i korelacja aktów prawnych w kontekście przyszłości rynku społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych – co wynika z KPRES i Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej (potrzeby i rekomendacje) – aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Druga z części poświęcona została podsumowaniu rezultatów działań w projekcie w zakresie ogólnopolskiej akcji upowszechniania – w formie seminariów adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego – możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz prezentacji dobrych przykładów stosowania klauzul społecznych przez zamawiających oraz wykonawców (panel praktyków).

Podczas dyskusji panelowych zastanawiano się nad określeniem grup defaworyzowanych, czy klauzule społeczne w zamówieniach publicznych są i mogą być skutecznym instrumentem rozwoju gospodarki regionalnej, jakie istotne kwestie powinny być uwzględnione w przepisach innych ustaw, aby stosowanie klauzul wpływało jak najkorzystniej środowisk lokalnych oraz osób objętych wsparciem czy też jakie kryteria społeczne wykorzystywać jako kryteria oceny ofert. Szukano odpowiedzi na pytanie jak efektywnie stosować klauzule społeczne, jak przełamywać bariery i obawy jest przed ich stosowaniem. Podkreślano konieczność wykazywania aktywnej postawy i woli przez władze samorządowe różnych szczebli a także konieczność prowadzenia działań edukacyjnych i upowszechniających.

W części poświęconej podsumowaniu rezultatów działań w projekcie, omówiono, prowadzone przez Fundację Fundusz Współpracy, ogólnopolskie działania edukacyjne upowszechniające możliwość stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Konferencję zakończył panel praktyków, podczas którego pokazano dobre przykłady stosowania klauzul społecznych w Polsce. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Info: Centrum Prasowe PAP
Data publikacji: 09.12.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również