Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2010 roku

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i do jego Biura, dotyczącymi zmian systemowych w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w szczególności zmian dotyczących ewentualnego ograniczenia wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności wyjaśniamy, że w bieżącym roku, nie przewiduje się żadnych zmian w tym zakresie.

Ewentualne zmiany w systemie wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, stanowi jedną z wielu propozycji, które poddane zostaną szerokiej dyskusji, w celu wprowadzenia rozwiązań gwarantujących stabilność systemu dofinansowań, a jednocześnie nie spowodują negatywnych skutków dla sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Informujemy ponadto, że propozycje ewentualnych zmian poddane zostaną szerokiej debacie publicznej, w ramach której wszystkie zainteresowane środowiska, będą mogły wypowiedzieć się odnośnie proponowanych zmian oraz przedstawić własne propozycje.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również