Projekt „Chopin dla niewidomych”

Polski Związek Niewidomych w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 października 2011 r. realizuje projekt „Chopin dla niewidomych".

Jego celem bezpośrednim jest udostępnienie dorobku Fryderyka Chopina niewidomym i słabowidzącym. Natomiast celem ogólnym będzie wypracowanie takich produktów, które będą służyły kolejnym pokoleniom osób z niepełnosprawnością wzroku.
W trakcie trwania projektu przewidziane są następujące działania:
· wydanie wybranych dzieł Fryderyka Chopina w zapisie nutowym w wersji brajlowskiej i powiększonym druku,
· wydanie wybranych listów Chopina w brajlu oraz w międzynarodowym formacie Daisy,
· stworzenie i nagranie audiodeskrypcji w języku polskim i angielskim do filmu „Chopin – pragnienie miłości”,
· wydanie biografii Edwina Kowalika (nieżyjącego niewidomego pianisty, laureata konkursu chopinowskiego) w powiększonym druku oraz w standardzie Daisy,
· zorganizowanie w Polsce czterodniowego festiwalu „Chopin klasycznie i nowocześnie” z udziałem osób z dysfunkcją wzroku z Polski, Norwegii i krajów Unii Europejskiej (utwory Chopina prezentowane na różnych instrumentach, w różnych aranżacjach; festiwal będzie połączony z konsultacjami i wymianą doświadczeń specjalistów z Polski i Norwegii, w zakresie promocji i kształtowania warsztatu technicznego),
· opracowanie ścieżki zawodowej wybranych osób niewidomych, uzdolnionych muzycznie, celem włączenia w główny nurt życia artystycznego,
· przeprowadzenie pięciodniowego szkolenia dla 10 osób, które będą zajmować się adaptacją czarnodrukowego zapisu nutowego utworów muzycznych do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem,
· wydanie ulotki o niewidomych muzykach.
Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami w projekcie są Norweski Związek Niewidomych i Słabowidzących (Norges Blindeforbund) oraz Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Oprac. KAT

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również