Dostępna i elastyczna dotacja. Zdobądź dotację na start!

• Zaplanuj swój nowy biznes.
• Zyskaj niezależność.
• Zwiększ pewność siebie, wiarę we własne możliwości i samodzielność.
• Zdobądź środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności.
• Wydaj je w elastyczny i dopasowany do siebie sposób.
• Otrzymaj wsparcie w wysokości min. 50 proc. dotacji na starcie, a pozostałą kwotę – do 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są trzy instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji systemowych zmian prawnych.

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Sięgnij po elastyczną dotację!
Dostępna i elastyczna dotacja to ważny instrument, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą realizować się zawodowo prowadząc własny biznes. Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku osoby fizycznej ubiegającej się o dotację na tworzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Procedura nie jest trudna. Wszelkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdziesz na stronie: www.cpt.org.pl/dotacje.

Jak to działa?
• Zapoznaj się z regulaminem
• Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
• Pobierz niezbędne dokumenty
• Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu
• Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
• W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
• Wyślij do nas wniosek z załącznikami
• Poczekaj na rozpatrzenie wniosku;

O dotację mogą ubiegać się w osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Część biznesowa dotacji – 37 000 zł – przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z rodzajem prowadzonej działalności, zgodnych z katalogiem kosztów zawartym w regulaminie. Część kompensacyjna przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności – do 37 000 zł w formie ryczałtowej (w formie indywidualnej rozliczana po rzeczywistych kosztach – bez limitu). Łącznie można uzyskać wsparcie do 74 000 zł w formie ryczałtowej.

Trwa nabór otwarty!
Nabór wniosków na przyznanie dotacji trwać będzie do wyczerpania środków. Ocena wniosków odbywać się będzie z trybem co dwutygodniowym.

Dowiedz się więcej na stronie: http://old.cpt.org.pl/nabor-otwarty-nabor-wnioskow-na-przyznanie-dotacji-na-tworzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-instrumentu-dostepnej-i-elastycznej-dotacji-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
Zadzwoń: 515 175 866
Napisz: dotacje@cpt.org.pl

W ramach wsparcia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:
– SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
– ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
– USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN.

Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

kat/

Data publikacji: 21.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również