Formularze dla osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą

Formularze dla osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba z niepełnosprawnoscią prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym,

wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR).
Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 31.12.2015 r. wniosku WN-U-G spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.
Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

Info: PFRON

Data publikacji: 18.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również