Ile pracy w pracy?

W dniu 21 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. A. Bączkowskiego obyła się konferencja „Uelastycznienie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?".

W spotkaniu uczestniczył Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była ona poświęcona zagadnieniu uelastyczniania organizacji czasu pracy w kontekście spowolnienia gospodarczego i aktualnej sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób młodych, starszych oraz niepełnosprawnych.

Radosław Mleczko przedstawił podstawowe cele i założenia rządowego projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego br. i skierowanego do Sejmu RP (druk nr 1105). Podkreślił, iż regulacje czasu pracy powinny uwzględniać wyzwania stojące przed prawem pracy w XXI wieku, w szczególności proces globalizacji i następujące zmiany w sposobach organizacji funkcjonowania przedsiębiorców. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa kwestia umożliwienia pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Nowy projekt jest wyrazem dostrzegania w Polsce potrzeb przedsiębiorców i pracowników w zakresie elastycznej organizacji pracy.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy, tj. możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i tzw. ruchomy czas pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną organizację czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ma zwiększyć przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców i reprezentację pracowników. Wdrożenie proponowanych rozwiązań będzie bowiem wymagało osiągnięcia porozumienia ze związkami zawodowymi, a w sytuacji ich braku z przedstawicielami pracowników wybieranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ponadto projekt umożliwi samym pracownikom – poprzez możliwość wnioskowania o indywidualne skorzystanie z ruchomego czasu pracy – łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Info: MPiPS

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również