Jubileusz HERY

Spowite śniegiem Niepołomice gościły 7 stycznia 2010 roku uczestników jubileuszowej uroczystości 20-lecia Biura Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. W pięknej stylowej sali Zamku Królewskiego spotkali się, w bardzo kameralnej i serdecznej atmosferze, dawni i nowi przyjaciele Firmy. Zarządowi, Radzie Nadzorczej i wszystkim pracownikom Spółki najlepsze życzenia dalszego rozwoju składali przedstawiciele PFRON, Okręgowej Inspekcji Pracy, wojska, władz miasta i regionu, organizacji pozarządowych i samorządowych, a także czołowych instytucji, związków, przedsiębiorstw i firm Śląska i Zagłębia.

– Biuro nasze powstało 23 sierpnia 1989 roku – przypomniał na wstępie Henryk Zdebski, prezes Zarządu Spółki. – Pierwsza jego siedziba była w mieszkaniu o powierzchni 42 m kw. Na początku prowadziliśmy również działalność handlową – mieliśmy dwa sklepy sprzedaży detalicznej. Ale najlepiej wtedy wychodziło nam prowadzenie usług finansowo-księgowych. Nie było jeszcze ustawy o biurach rachunkowych więc prowadziliśmy tę działalność jako usługi finansowo-księgowe. Pierwszym z naszych usługobiorców była firma Business Consulting.
Z początkiem lat 90 – już po pewnych uregulowaniach prawnych – przeszliśmy głównie na usługi doradztwa, a po wejściu w życie ustawy o biegłych rewidentach i wpisaniu naszego podmiotu na listę biegłych rewidentów, badaliśmy sprawozdania finansowe. W 1993 roku uzyskaliśmy status zakładu pracy chronionej.
Lata 90. to był najlepszy okres w działalności naszej firmy, rozrastaliśmy się bardzo szybko. Pod koniec lat 90. obsługiwaliśmy około 300-400 firm w zakresie badań sprawozdań finansowych i prowadzenia rachunkowości. Mieliśmy swój oddział we Wrocławiu (jeden z pierwszych), w Gdańsku, w Bytomiu. W 1999 roku zostaliśmy zmuszeni do budowy własnej, nowej siedziby, gdyż Urząd Miasta wypowiedział nam umowę, a wtedy zatrudnialiśmy prawie 70 osób. Rozpoczęliśmy budowę i wtedy otrzymaliśmy dwa potężne ciosy jako firma. Prawie równocześnie weszły w życie dwie ustawy – jedna likwidowała ulgę w podatku VAT, którą posiadały ZPCh, a druga wyłączała obowiązek badań sprawozdań finansowych małych firm. Nastąpił drastyczny spadek przychodów i zostaliśmy z rozpoczętą budową. Tak się złożyło, że prezes chorzowskiej Spółki ERA – Krzysztof Pasternak poszukiwał obiektu na oddział swojej firmy w Zagłębiu, podpisaliśmy umowę i sprzedaliśmy 1/3 ukończonej w 80 proc. budowy, co nam pomogło spłacić część kredytów. Z tego miejsca dziękuję mu za współpracę, bo układa się do dzisiaj znakomicie.

 

W latach następnych nastąpiła zmiana struktury usług, w której prowadzenie ksiąg rachunkowych stanowi ponad 50 proc. przychodów ogółem, co zadecydowanie poprawiło stabilność firmy – zakończył prezes Zdebski.
Jubileusz Hery napawa prawdziwym optymizmem. Firma, będąca rówieśnicą okresu transformacji, w roku pierwszych wolnych wyborów w Polsce rozpoczęła swoją misję wcielając w życie i rozwijając w codziennej działalności ideę integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami – wysoki 80-procentowy wskaźnik ich zatrudniania świadczy o tym dobitnie. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu, trafionym przedsięwzięciom i strategii Hera – po zawirowaniach przełomu lat 90. i pierwszych nowego wieku (i po zwolnieniach grupowych w 2000 r.) – potrafiła doskonale się odnaleźć w zupełnie nowych strukturach i realiach gospodarki rynkowej.
Obecnie zatrudnia 50 osób w tym 80 proc. to pracownicy z niepełnosprawnościami. W 2008 roku zakupiono spółkę Integra Biznes w Warszawie, na bazie której powstał oddział Hery w Warszawie. Został również reaktywowany oddział w Gdańsku.

Występ Andrzeja Sikorowskiego, lidera Grupy „Pod Budą” z córką Mają, nie tylko uświetnił uroczystość, ale rozpromienił i rozśpiewał jej uczestników. Piękne dawne i nowe szlagiery tego zespołu, wzbogacone zostały interesującym, mocnym i ciepłym wokalem Mai Sikorowskiej śpiewającej również po grecku – w języku ojczystym swojej mamy. Doskonale znane melodie i piosenki obudziły refleksyjne wspomnienia, stworzyły niezapomniany i prawdziwie odświętny nastrój.

Przyłączamy się gorąco do urodzinowych serdeczności, życząc Biuru Hera – jej kierownictwu i pracownikom – jeszcze bardzo wielu jubileuszy.

Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

Zobacz galerię…

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również