Kolejne dofinansowania PFRON dla organizacji pozarządowych

Kolejne dofinansowania PFRON dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadecydował o przekazaniu 177 mln zł dla organizacji pozarządowych – poinformował w piątek PFRON. Pieniądze te mają zapewnić wsparcie 144 tys. osób, z czego ponad 17 tys. to korzystający z rehabilitacji ciągłej w placówkach terapeutycznych.

Dofinansowanie jest wynikiem trzeciej już decyzji konkursowej zarządu PFRON. – Decyzje dotyczące bieżącego konkursu nie są ostatnimi. Zarząd PFRON ma plan uruchomienia kolejnych dofinansowań, które wspomogą organizacje pozarządowe w ich działalności – zaznacza prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

W bieżącej edycji konkursu “Szansa, rozwój, niezależność” dofinansowanie otrzymało 508 wniosków, łącznie ponad 177 mln zł. Dzięki tym funduszom wsparcie otrzyma ponad 144 tys. osób z niepełnosprawnościami.

PFRON zwraca uwagę, że w każdej edycji konkursu rośnie liczba składanych wniosków. W tym roku o wsparcie wnioskowały 543 organizacje pozarządowe, które złożyły w sumie 782 wnioski. Do poprzedniego konkursu zgłosiły się 394 organizacje (610 projektów).

– Od początku pełnienia funkcji prezesa zarządu PFRON podkreślam, że chcemy budować koalicję. Organizacje pozarządowe są niezwykle ważnym partnerem w tej koalicji. Docierają do potrzeb osób indywidualnych, dobrze je znają – powiedziała prezes PFRON Marlena Maląg.

Pomoc finansowa, jakiej udziela PFRON w ramach organizowanych konkursów, podzielona jest na sześć kierunków, w których organizacje mogą rozwijać swoją działalność, świadcząc pomoc w placówkach terapeutycznych (w tym w świetlicach), wspierać osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu nowych miejsc pracy, pomagać w utrzymaniu zatrudnienia, przygotowywać je do podjęcia pracy na otwartym rynku, udzielać porad indywidualnych, prowadzić terapie lub wspierać aktywność sportową i kulturalną osób z niepełnosprawnościami.

Największe dofinansowanie przekazywane jest na działalność związaną z pomocą w usamodzielnianiu się osób z niepełnosprawnościami. Łączna kwota pomocy na ten cel to ponad 141 mln, z czego prawie 64 mln przekazane zostaną na projekty realizowane w różnego rodzaju placówkach.

W sumie na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych w budżecie PFRON na 2019 r. zaplanowano 247 mln zł. W ramach tej kwoty, oprócz jednorocznych zadań konkursowych, wypłacane są także dofinansowania na umowy wieloletnie. To o 66 mln zł więcej w stosunku do roku 2015. Od 2016 r. wsparcie przekazywane przez PFRON na rzecz organizacji pozarządowych sukcesywnie wzrasta – podkreślono w komunikacie PFRON. (PAP)

Olga Zakolska, fot. archiwum Fundacji Podaj Dalej

Data publikacji: 29.03.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również