Lewiatan postuluje niższe ulgi we wpłatach na PFRON

Lewiatan postuluje niższe ulgi we wpłatach na PFRON

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają zakładom pracy chronionej, czy firmom z rynku otwartego, jeśli spełniają określone kryteria, na udzielanie ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zasadzie w nieograniczonej wysokości.

To prowadzi do patologii i zachwiania zasad konkurencyjności – uważa Konfederacja Lewiatan.

– W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych proponujemy ograniczenie możliwości udzielania ulg do wysokości maksymalnie 30 proc. i jednocześnie wprowadzenie osłony dla najsłabszej grupy osób niepełnosprawnych. Teraz niektóre podmioty dają ulgi przekraczające niejednokrotnie 90 proc. Zakładamy, że wprowadzenie proponowanych zapisów zwiększy wpływy do PFRON o ok. 300 mln zł rocznie, a w ślad za tym da możliwość zwiększenia finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana, wpłaty na PFRON powinny ulec obniżeniu, dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

1.do co najmniej 30 proc. jeśli osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi, osobami upośledzonymi umysłowo, osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub

2.do co najmniej 60 proc. jeśli zatrudnia osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Organizacja postuluje także obniżkę wpłat na PFRON – dla pracodawców, którzy zatrudniają minimum 25 pracowników (25 pełnych etatów). Opłata miałaby zostać zmniejszona do co najmniej 30 proc., pod warunkiem że dana firma osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Obniżka do minimum 60 proc. przysługiwałaby z kolei przedsiębiorstwom zatrudniającym takie osoby.

Info: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 04.03.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również