Magiczna data 12 sierpnia wyklucza dofinansowanie „starych” pracowników

PFRON poinformował, że od 12 sierpnia br. firmy nie powinny pobierać dofinansowania do pensji osób, które już w trakcie zatrudnienia stały się niepełnosprawne. Natomiast pracodawcy pobierający w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 12 sierpnia 2010 r. takie dofinansowania nie będą musieli ich zwracać.

Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do pensji nie przysługuje pracownikom, którzy po podjęciu zatrudnienia w danej firmie stały się niepełnosprawne. W takiej sytuacji nie wystąpi bowiem tzw. efekt zachęty, czyli wzrost zatrudnienia w firmie, a od 1 stycznia 2009 r. jest to niezbędny warunek, aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (interpretacja o znaku BON-I-52311-240-2-LK/2010).
Interpretacja Biura posiada jednak wady – pracodawca może np. rozwiązać umowę o pracę z osobą, która stała się niepełnosprawna i ponownie ją zatrudnić. Wystąpi więc wymagany efekt zachęty i będzie on uprawniony do pobierania dofinansowania do pensji.
W gorszej sytuacji są jednak pracodawcy, którzy po 12 sierpnia br. nie rozstali się z dotychczasowym pracownikiem, który uzyskał status osoby niepełnosprawnej oraz wystąpili i uzyskali dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Będą oni musieli sporządzić korekty do wniosków o wypłatę dofinansowania i zwrócić je wraz z odsetkami.

R.S.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również