Niższe limity przychodów

 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że od 1 września 2009 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r., ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 924,50 zł (wobec kwoty 955 zł, jaka obowiązywała od 1 czerwca). Przekroczenie limitu powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej.

Z kolei kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynosi od 1 września 2157,10 zł (zamiast 2230 zł), a 130 proc. przeciętnej miesięcznej pensji to obecnie 4006 zł (zamiast 4141,30 zł). Osiągnięcie przychodów wyższych niż określone limitami pociąga za sobą zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.
J. K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również