Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w Małopolsce

Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w Małopolsce

Pawilon z frytkami, spółdzielnia socjalna zajmująca się niszczeniem dokumentów oraz hotel z restauracją i centrum opieki wytchnieniowej - to inicjatywy podjęte w Małopolsce. Ich celem jest zapewnienie miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością.

Spółdzielnia Socjalna Albert została uroczyście otwarta 4 stycznia w Chełmku w powiecie oświęcimskim. Prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta przedsiębiorstwo jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest stworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie piątka absolwentów WTZ znajdzie tam zatrudnienie i będzie zajmować się profesjonalnym niszczeniem dokumentów.

Wkrótce w Krakowie rozpocznie działalność budka z frytkami belgijskimi w całości obsługiwana przez osoby z zespołem Downa – podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”.

Działające od 20 lat Stowarzyszenie „Tęcza”, z myślą o stworzeniu miejsc pracy dla dorosłych osób z zespołem Downa, powołało spółkę non-profit SPOŁECZNA 21. Spółka weszła we współpracę z firmą Frytki Belgijskie, która nieodpłatnie udzieliła jej franszyzy.

Z kolei w Tarnowie otwarto hotel z restauracją „Słoneczne Wzgórze”, w którym będą w pracować osoby z niepełnosprawnością, prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej o tej samej nazwie. Zatrudnieni oprócz pracy będą uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach, przygotowujących ich do osiągnięcia kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy.

Tamże będzie mieściło się także Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Opiekunowie będą tu mogli skorzystać z pomocy profesjonalnej kadry i zapewnić swoim bliskim tymczasową opiekę.
W tym samym obiekcie będzie funkcjonować wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i medycznego.
Remont obiektu, rozpoczęty w kwietniu ub. roku, został w części sfinansowany ze środków unijnych.

Oprac. rhr/
Data publikacji: 15.01.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również