Nowe rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej

22 lutego 2011 r. minister pracy i polityki społecznej - Jolanta Fedak podpisała:

· Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (pobierz),
· Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pobierz).

Zmiany wynikające z rozporządzeń weszły w życie z dniem ich ogłoszenia (tj. publikacji w Dzienniku Ustaw), co nastąpiło 8 marca 2011 r. (Dz.U. nr 50, poz. 260 i 261).

Normal 0 21

W rozporządzeniu dotyczącym dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50, poz. 261) zawarte są nowe wzory formularzy INF-D-P oraz Wn-D, określono ponadto, że PFRON ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku pracodawcy o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, a nie – jak dotychczas – 5 dni. Dotychczasowe wzory formularzy mogą być stosowane do 20 marca 2011 roku, w odniesieniu do dofinansowania należnego za luty br.

 

Natomiast do 30 czerwca 2011 roku mogą być stosowane dotychczasowe wzory formularzy, w odniesieniu do refundacji składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za okresy do maja br.

 

Po wpływie tych okresów wnioskodawcy zobowiązani będą do składania wniosków wyłącznie na formularzach określonych w powyższych rozporządzeniach zmieniających.

 

R.S.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również