Nowela ustawy o rencie socjalnej odrzucona przez Senat

Nowela ustawy o rencie socjalnej odrzucona przez Senat

11 stycznia Senat odrzucił projekt ustawy, który miał pozwolić osobom pobierającym rentę socjalną na uzyskiwanie miesięcznych przychodów do wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty.

Za odrzuceniem senackiego projektu było 62 senatorów, za jego przyjęciem 24, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z propozycją, osoby niepełnosprawne pobierające rentę socjalną miałyby możliwość osiągania miesięcznych przychodów do wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez utraty prawa do renty socjalnej i przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty.

Projekt ustawy zakłada także zmniejszenie wysokości renty po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – o kwotę przekroczenia (nie większą niż 563,05 zł). Obecnie po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do renty ulega zawieszeniu.

Zdaniem projektodawców, proponowane zmiany poprawiłyby sytuację ekonomiczną osób pobierających rentę socjalną i skłoniły ich do podejmowania zajęć zarobkowych.

Według obowiązującego prawa, osobom pobierającym rentę socjalną zawiesza się prawo do niej, jeżeli w danym miesiącu osiągnęli przychody o łącznej wysokości wyżej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS (od 1 września 2016 r. odpowiada to kwocie 2 813,40 zł). Renta socjalna wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – od 1 marca 2016 r. jest to kwota 741,35 zł.

Od marca 2017 r. renta socjalna wzrośnie do 840 zł. (PAP)

ozt / mol

Data publikacji: 12.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również