Poczta Polska zwiększa zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej zwiększa się z roku na rok. Spółka dąży do realizacji wymagań jakie nakłada na nią PFRON oraz postulatów partnerstwa międzysektorowego „Inclu(vi)sion: Nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, do którego przystąpiła w ubiegłym roku. Celem partnerstwa jest budowanie społecznie integrującego rynku pracy oraz istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poczcie Polskiej zwiększa się z roku na rok. Na koniec 2022 roku wynosił on 2,77 proc. pracowników, na koniec 2023 r. –2,96 proc. To zasługa polityki Spółki dotyczącej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale także kadry menadżerskiej, która jest otwarta na współpracę z pracownikami z niepełnosprawnościami.

– Praca z osobami z niepełnosprawnościami przyczynia się do budowy bardziej efektywnych i zróżnicowanych zespołów oraz wzbogaca i rozwija nas jako ludzi i jako społeczeństwo.

W Poczcie Polskiej zależy nam na tworzeniu środowiska, które sprzyja adaptacji społecznej i rehabilitacji, poprzez aktywny udział w życiu zawodowym. Prowadzi to do tworzenia atmosfery, w której każdy czuje się akceptowany i doceniany – mówi Joanna Nagodzka, HR Menedżer i Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń ds. osób z niepełnosprawnościami.

Największy współczynnik zatrudnionych osób z niepełnosprawnością Poczta Polska odnotowuje w regionie Gorzów Wielkopolski. Na koniec wskaźnik wyniósł tutaj 7,98 proc., czyli więcej niż wynosi wskaźnik zatrudnienia oczekiwany przez PFRON  i jest to najwyższy wynik spośród wszystkich miast. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk ze wskaźnikiem 5,55 proc., na trzecim Kielce ze wskaźnikiem 4,52 proc.. Systematyczny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością odnotowuje się w większości regionów.

Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności pracują na różnych stanowiskach – w placówkach pocztowych, w sortowniach oraz w administracji. Od 2018 roku w spółce obowiązuje także „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

Osoby z niepełnosprawnościami to wartościowi i lojalni pracownicy. Od pełnosprawnych pracowników nie odróżniają ich kompetencje czy umiejętności, tylko stan zdrowia. Praca i aktywność zawodowa ma dla nich bardzo duże znaczenie. Jest nie tylko źródłem dochodów, pełni również funkcje socjalizacyjne – wpływa także na integrację i budowanie więzi społecznych, samorealizację i satysfakcję.

Pomysłodawcą i Inicjatorem partnerstwa Inclu(vi)sion jest Fundacja Aktywizacja, która od ponad 30 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Oficjalnie zostało ono zainaugurowane podczas Kongresu “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem Partnerstwa jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r.

Info: Poczta Polska, fot. pixabay.com

Data publikacji: 01.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również