Pomysł na reformę PFRON jest bardzo niebezpieczny dla pracodawców, uważają Pracodawcy RP

Pomysł na reformę PFRON jest bardzo niebezpieczny dla pracodawców, uważają Pracodawcy RP

Pracodawcy RP nie godzą się, by reforma PFRON odbywała się wyłącznie kosztem pracodawców i osób niepełnosprawnych - jednoosobowych przedsiębiorców. Zabezpieczenie środków na realizację potrzeb Funduszu nie może się bowiem ograniczać jedynie do cięć różnych form wsparcia dla pracodawców.

W swoim oficjalnym stanowisku do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Pracodawcy RP nie zgadzają się z pomysłami legislatorów. Pierwsze sejmowe czytanie projektu odbędzie się już 21 września. 5 dni wcześniej Pracodawcy RP organizują debatę, podczas której wyjaśnią, jak szkodliwe w skutkach może okazać się nowe prawo

pomoc-dla-firm-pracodawcy-rp_pl.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej chcą rozpocząć niezwykle potrzebną w naszym kraju merytoryczną debatę dotyczącą przyszłości i funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Wpływy do jego budżetu pochodzą głównie od pracodawców, którzy odprowadzają składkę z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dlatego pracodawcy powinni mieć większy wpływ na jego funkcjonowanie i wydatkowanie, szczególnie że mamy do czynienia z sukcesywnie potęgującym się kryzysem w finansach Funduszu. Ten system wymaga więc mądrych, popartych wnikliwą analizą tematu, zmian – uważa Magdalena Janczewska, ekspert społeczno-gospodarczy Pracodawców RP. Jest to tym bardziej istotne, bowiem zakończyły się już konsultacje społeczne poselskiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbędzie się 21 września, wprowadza szereg niekorzystnych dla pracodawców rozwiązań, które mogą wpłynąć negatywnie na nasz rynek pracy: nie tylko zaowocować spadkiem zainteresowania zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników, ale i upadkiem wielu polskich firm.

Zdaniem Pracodawców RP ratowanie budżetu PFRON nie może odbywać się kosztem zatrudniających osoby niepełnosprawne i samych niepełnosprawnych. – Wierzymy, że w duchu dialogu możliwe jest wypracowanie kompromisowego rozwiązania. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować 16 września konferencję, w której każda ze stron będzie mogła przedstawić swoje racje – wyjaśnia Janczewska. W debacie, poza przedstawicielami firm zatrudniających osoby niepełnosprawne działających zarówno na otwartym, jak i zamkniętym rynku pracy oraz organizacjami zajmującymi się tematyką niepełnosprawności, uczestniczyć będzie także prezes Zarządu PFRON oraz minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Pracodawcy RP liczą, że dzięki tej debacie uda się zahamować prace nad tym niezwykle szkodliwym i nieprzemyślanym projektem.

– Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że reforma wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konieczna, ale problem niedoborów środków w Funduszu nie pojawił się niespodziewanie. Od dawna alarmujemy, że potrzeba gruntownej reformy funkcjonowania PFRON, także jeśli chodzi o koszty jego funkcjonowania – mówi Janczewska. Jednak zdaniem Pracodawców RP należy się do tej reformy rzetelnie przygotować. Dlatego w ocenie pracodawców trudno zaakceptować nie tylko tempo, ale przede wszystkim skalę nowelizacji. – Zmniejszenie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych o połowę w ciągu dwóch lat zagraża płynności finansowej pracodawców osób niepełnosprawnych. Wiele z proponowanych rozwiązań nawet pojedynczo mocno uderza w ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy znacznie zaangażowali się w zatrudnienie osób niepełnosprawnych i mają wysokie wskaźniki zatrudnienia – wyjaśnia Magdalena Janczewska.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również