Porozumienie o współpracy- rehabilitacja kompleksowa

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 22 lipca podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Pod porozumieniem podpisy złożyli przedstawiciele wszystkich powiatowych urzędów pracy (Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie) z regionu lubelskiego, dyrektor WUP w Lublinie oraz prezes Zarządu PFRON.

– Realizowany pilotażowo przez nas projekt wychodzi naprzeciw pragnieniu wielu osób z niepełnosprawnościami, chcących decydować o swoim statusie – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu PFRON.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia oraz dla osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały.

Powrót do aktywności zawodowej będzie możliwy dzięki pobytowi w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowanym w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie.

– Bardzo cieszy mnie fakt, że zaczynamy realizować to zadanie, które w niedalekiej przyszłości będzie owocowało zasileniem rynku pracy w kolejne osoby z nowymi kwalifikacjami – mówił Andrzej Pruszkowski, dyrektor WUP w Lublinie.

Specjaliści pomogą uczestnikom projektu:

– ocenić ich stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,

– odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje do jego wykonywania,

– znaleźć pracę dopasowaną do indywidualnych potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Jednym z założeń projektu jest osiągnięcie 60 proc. efektywności w aktywizacji zawodowej uczestników. Zrealizowanie projektu będzie podstawą do wprowadzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie w krajowym prawodawstwie. Umożliwi to w przyszłości objęcie podobnymi działaniami wszystkich zainteresowanych osób w Polsce.

Info i fot. PFRON

Data publikacji: 23.07.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również