Powstanie 9 ŚDS i 130 mieszkań chronionych

Powstanie 9 ŚDS i 130 mieszkań chronionych

...zapowiedziała 9 sierpnia podczas konferencji prasowej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Będzie to jeden z elementów realizacji programu „Za życiem" i ustawy o pomocy społecznej.

Te 9 nowych placówek – środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych będzie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a nowe 130 mieszkania chronione przeznaczone będą dla prawie 500 osób. Będą to zarówno mieszkanie treningowe, jak i wspierane, funkcjonujące jako forma przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia

Ustanowiony w grudniu 2016 r. program „Za życiem” wspierać ma rodziny z osobami z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Zmiany przepisów, które weszły w życie w lipcu są pierwszym etapem realizacji tego programu, drugi etap zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kwartał tego roku.

Istotną forma pomocy rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością będzie wsparcie w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. O jego udzielenie będzie ona mogła wystąpić do MOPS.

Ponadto asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami lub spodziewających się przyjścia na świat dziecka chorego lub z niepełnosprawnością.

Powstaną też ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością nie pobierający świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą również wspierani w powrocie na rynek pracy.. Przewiduje się dla nich m.in.. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej oraz zachęcanie do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci z niepełnosprawnością lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla tych dzieci w miejscu zamieszkania.

Przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych ma zachęcać dofinansowanie zatrudnienia lub umożliwienie im telepracy. Zwiększono też, do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, maksymalną wartość środków, jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Powinno to znacznie ułatwić zakładanie takich jednostek.
pr
Data publikacji: 10.08.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również