Pracodawco – włącz korzyści

Choć wydawać by się mogło, że o korzyściach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych powiedziano już niemal wszystko, to jednak okazuje się, że tak nie jest. Nadal bowiem wielu pracodawców po pierwsze nie zatrudnia tych osób, po drugie - jeśli decyduje się na stworzenie stanowisk dla nich przeznaczonych - to napotyka liczne problemy.

Taki wniosek nasuwa się po konferencji „Włącz korzyści – dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością”, która odbyła się w Warszawie 28 października br. Zorganizowały ją wspólnie Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe. Cel, który przyświecał temu przedsięwzięciu, był oczywisty: przekonać niezdecydowanych jeszcze pracodawców o możliwościach, jakie daje tworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i budowanie otwartego, wolnego od stereotypów myślowych rynku pracy dla wszystkich mających na nim coś do zaoferowania.
Konferencja adresowana była do instytucji i firm prywatnych, organizacji pozarządowych, zrzeszających przedsiębiorców, związków zawodowych i wszystkich potencjalnie zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
W trakcie obrad swoją ofertę współpracy skierowaną do pracodawców, obejmującą m.in. profesjonalne pośrednictwo pracy, refundację kosztów wyposażenia oraz przystosowania stanowisk pracy i kosztów z tytułu opłaconych składek, zaprezentował Urząd Pracy m.st. Warszawy. O instrumentach finansowych wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z których korzystać mogą pracodawcy przede wszystkim z otwartego rynku pracy, opowiedziała przedstawicielka PFRON. Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, o którym pisaliśmy niedawno szerzej, przedstawiło Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, a zasady Społecznej Odpowiedzialność Biznesu – KIG-R. Doświadczeniami w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty rynek pracy, między innymi w ramach projektów realizowanych z funduszy krajowych i unijnych, podzieliła się przedstawicielka Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Efektem wszystkich działań prowadzonych przez władze miejskie, instytucje i organizacje pozarządowe jest przygotowanie zawodowe i podwyższanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych, a tym samym pomoc pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników. Niestety jednak, wiele z tych osób nadal pozostaje bez pracy. Instytucje państwowe i samorządowe nie do końca są zainteresowane ich pozyskiwaniem. Wprawdzie do „dobrego tonu” należy dopisywanie w ofertach pracy informacji zachęcających do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym osób z niepełnosprawnością, jednak ofert kierowanych do tego środowiska, chociażby za pośrednictwem urzędów pracy, jest ciągle zbyt mało. A jeśli są, to raczej od prywatnych pracodawców. Ten sektor rynku, owszem, jest zainteresowany pozyskiwaniem pracowników z niepełnosprawnością i korzyściami związanymi z ich zatrudnianiem. Jego przedstawiciele napotykają jednak trudności. Jedną z podstawowych, którą zgłaszano także podczas tej konferencji, są skomplikowane – zdaniem pracodawców – zasady rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON jest dla niektórych księgowych, zwłaszcza w małych firmach, zbyt skomplikowany, a ewentualny błąd w wypełnianych dokumentach skutkuje koniecznością zwrotu całego dofinansowania. Tego małe firmy obawiają się najbardziej. Ten problem powraca dość często, pomoc pracodawcom w jego rozwiązaniu zadeklarowała podczas warszawskiej konferencji KIG-R.

Halina Guzowska

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również