Preferencje w zatrudnieniu niepełnosprawnych na ostatniej prostej

Budząca wątpliwości konstytucyjne zmiana w ustawie o służbach cywilnych, po pierwszym czytaniu i przyjęciu sprawozdania podkomisji, została skierowania do drugiego czytania w Sejmie.

Nowe zapisy w ustawie preferują osoby niepełnosprawne przy zatrudnieniu w obszarze służby cywilnej i pracowników samorządowych, np. jeżeli osoba niepełnosprawna biorąca udział w konkursie znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów pod względem merytorycznym, to będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu, o ile zakład pracy nie osiąga 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

W ubiegłym roku 700 osób niepełnosprawnych przeszło pozytywnie kwalifikację do pracy w służbie cywilnej, ale jedynie około 10 proc. z nich zostało zatrudnionych. Nowe przepisy powinny znacznie poprawić te statystyki.

W urzędach, w których nie obowiązują konkursowe procedury naboru – są to m.in. Sąd Najwyższy, Kancelaria Sejmu, Senatu i Prezydenta – zmiany te nie będą wprowadzone.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również