Premiera badania „Aktywizuj(my): Badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Za nami intensywny czas badań! Poza badaniem pracodawców przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach również ogólnopolskie badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W tym unikatowym ze względu na podejmowaną problematykę i zasięg badaniu przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja wzięło udział 36 organizacji pozarządowych
zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Badanie przeprowadzono w dniach 3 listopada 2022 r. – 2 lutego 2023 r.

Kluczowe wyniki badania:
• ponad połowa organizacji pozarządowych (53%) posiada standardy swoich usług,
• 89% podmiotów oferuje pracowniczkom i pracownikom możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych,
• najczęściej wspierane przez NGO są osoby z niepełnosprawnością psychiczną (42%),
• zdecydowana większość osób z niepełnosprawnościami, które są wspierane przez organizacje, podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (90%),
• 50% organizacji wskazuje, że najczęściej pozyskuje od pracodawców dla osób z niepełnosprawnościami oferty pracy biurowej,
• 78% organizacji zgłasza potrzebę stałego i stabilnego finansowania działań organizacji,
• NGO są ważnym pracodawcą osób z niepełnosprawnościami – stanowią one średnio 27% zespołu pracowniczego badanych podmiotów.

W raporcie ujęto również rekomendacje skierowane do NGO, publicznych służb zatrudnienia i administracji rządowej i samorządowej.

Raport do pobrania – Ogólnopolskie badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki

Info: Fundacja Aktywizacja, fot. freepik.com

Data publikacji: 12.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również