Premiera nowego badania pracodawców dotyczącego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz nowy raport z badań pt. „Inclu(vi)sion: Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?”

Celem badania była identyfikacja prowadzonych przez pracodawców polityk, działań w obszarze różnorodności, ze szczególnych uwzględnieniem kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, oceny skuteczności prowadzonych działań, a także określenie potrzeb pracodawców w tym obszarze.

Badanie przeprowadziliśmy w Partnerstwie z Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, PwC oraz UN Global Compact. Patronem honorowym nada badaniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W badaniu wzięło udział 281 podmiotów z całej Polski. Wśród badanych pracodawców znaleźli się reprezentanci wszystkich 3 sektorów:  publicznego, prywatnego i pozarządowego. Badanie było realizowane w terminie od 7 lutego do 6 marca  2023 r.

Kluczowe wyniki badania wskazują, że:
• 55% pracodawców uważa, że najważniejszym czynnikiem determinującym decyzję o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością są jej doświadczenie i kompetencje,
• 12%pracodawców deklaruje, że rekrutowanie osób z niepełnosprawnościami jest ważnym elementem budowy i świadomego kreowania polityki różnorodności,
• 36%pracodawców deklaruje w ogłoszeniach o pracę otwartość na różnorodność,
• 80% pracodawców realizuje działania wspierające sprawna adaptację w miejscu pracy,
• 77% pracodawców, którzy mają doświadczenie we współpracy z pracowniczkami i pracownikami z niepełnosprawnościami, wskazuje, że obecnie rozważa przyjęcie do pracy osób z tej grupy,
• 79% pracodawców uważa, że osoby z niepełnosprawnościami pracują sumiennie i efektywnie,
• 56% pracodawców wskazało, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie zespołu.

Pracodawcy, którzy prowadzą działania związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami i potrzebowały wsparcia zewnętrznego w tym procesie najczęściej korzystały ze wsparcia organizacji pozarządowych (90%).

Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami realizują liczne działania mające na celu utworzenie inkluzywnego środowiska pracy.

Wśród najczęściej wymienianych potrzeb przez pracodawców znalazły się działania ukierunkowane na wyposażenie w wiedzę dotyczącą prawnych i organizacyjnych uwarunkowań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami i procedur dotyczących systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Za najlepiej przygotowane do tego działania uznawali NGO.

Raport do pobrania – Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?

Pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki

Info: Fundacja Aktywizacja, fot. freepik.com

Data publikacji: 11.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również