Stawiamy na pracę osób niepełnosprawnych

Stawiamy na pracę osób niepełnosprawnych

Współpraca z niepublicznymi agencjami zatrudnienia prowadzonymi przez organizacje pozarządowe oraz przełamywanie stereotypów dotyczących zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością to tematy, które dominowały podczas konferencji zorganizowanej 26.listopada br. przez Fundację Aktywizacja.

W spotkaniu pt. „Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy”, wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Wśród gości byli reprezentanci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, PFRON, a także przedstawiciele firm, organizacji trzeciego sektora oraz środowiska akademickiego.

Konferencję otworzyły Agata Gawska – wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Agnieszka Kloskowska-Dudzińska – zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. programowych.

W pierwszej części wydarzenia zaprezentowane zostały dobre praktyki pracodawców komercyjnych oraz instytucji publicznych zatrudniających osoby niepełnosprawne. O współpracy z niepublicznymi agencjami zatrudnienia oraz doświadczeniach w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością mówili: Magdalena Krawczyńska-Krupa – zastępca dyrektora Biura RPO, Monika Zakrzewska – koordynator projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Katarzyna Karwacka – inspektor ds. rozwoju pracowników z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Aleksander Waszkielewicz – prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Wojciech Nadejczyk – prezes firmy Efektum.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się raport „Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”, wydany przez Fundację Aktywizacja. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, agencje posiadają bardzo dobrą znajomość potrzeb swoich klientów oraz wiedzę na temat specyfiki rynku pracy. To właśnie z ich doświadczenia mogą korzystać pracodawcy, chcący zatrudniać pracowników z niepełnosprawnością. Główną barierą rozwoju niepublicznych agencji zatrudnienia prowadzonych przez organizacje pozarządowe jest brak stabilnych źródeł finansowania.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Jak wykorzystać potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych?” Paneliści oraz uczestnicy dyskusji podkreślali, że współpraca pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych może przynieść wiele korzyści, jednak potrzeba jeszcze większego zaangażowania wszystkich stron.

Podczas konferencji, uczestnicy chętnie korzystali z porad ekspertów Fundacji Aktywizacja na temat prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, możliwości dofinansowywania do wynagrodzenia i stanowiska pracy, jak również rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z PFRON. Konferencja zainaugurowała również cykl 50. spotkań z pracodawcami, które odbędą się na terenie całej Polski. Ich celem jest promowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością jako wartościowych i dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Projekt został objęty patronatem honorowym rzecznika praw obywatelskich, Ireny Lipowicz. Patronat nad spotkaniami w województwie mazowieckim objął marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Patronami medialnymi cyklu spotkań z pracodawcami są społecznościowy serwis informacyjny Wiadomości24.pl, Portal Samorządowy.pl oraz Gazeta Sołecka.

Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej pierwotna nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa.

jk

Data publikacji: 29.11.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również