Szukasz pracy? Zgłoś się do Centrum DZWONI!

Jesteś osobą niepełnosprawną intelektualnie? Mieszkasz w Warszawie lub warszawskim powiecie zachodnim? Chcesz pracować, ale nie możesz znaleźć posady? Zgłoś się po pomoc do Centrum DZWONI!

centrum dzwoni

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI w Warszawie – jedyna w stolicy licencjonowana agencja pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaprasza osoby z tym rodzajem niepełnosprawności poszukujące pracy do wzięcia udziału w specjalnym, BEZPŁATNYM projekcie aktywizacji zawodowej. Centrum DZWONI szczególnie zaprasza tych pracowników, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracili pracę z „winy” pracodawcy – np. firma rozwiązała z nimi umowę z powodu redukcji etatów.

Udział w projekcie Centrum DZWONI mogą wziąć osoby:
– w wieku od 18 do 55 lat;
– mieszkające w Warszawie lub na terenie gmin powiatu warszawskiego zachodniego: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice;
– posiadające orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej (upośledzeniu umysłowym – oznaczenie „U”).

Centrum DZWONI zapewnia bezpłatne:
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem;
– stworzenie indywidualnego planu działania dostosowanego do wykształcenia, stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań osoby poszukującej pracy;
– siedmiodniowe warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy;
– jednodniowe warsztaty praktyczne u trzech różnych pracodawców;
– dwutygodniowe praktyki zawodowe u wybranego pracodawcy;
– dla najbardziej zmotywowanych uczestników projektu – trzymiesięczne, płatne staże zawodowe;
– wsparcie trenera pracy podczas warsztatów, praktyk, stażu i po zatrudnieniu;
– pomoc w znalezieniu stałej posady u pracodawcy z tzw. rynku otwartego;
– stałe wsparcie psychologiczne i doradcze (np. zredagowanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej osobistej i przez telefon itp.) zarówno podczas szukania pracy, jak i po zatrudnieniu.

Aby przystąpić do programu aktywizacji zawodowej Centrum DZWONI należy zadzwonić pod nr tel.: 22 620 30 31, 510 470 931 i umówić się na spotkanie rejestracyjne. Szczegółowe informacje dostępne są na: www.centrumdzwoni.pl. Spotkania ze specjalistami Centrum oraz warsztaty teoretyczne odbywają się w siedzibie Centrum DZWONI przy ul. Kaczej 21 w Warszawie.

Centrum DZWONI w Warszawie współpracuje z takimi pracodawcami jak m.in.: Pizza Hut, KFC, TESCO, REAL, Hurtownia MAAN, „Studio Ogród”, „System A-Z”, MMI, Hostel „Villa Garden”, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki pomocy Centrum DZWONI stałą pracę znalazło już ok. 70 niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków.

kapitał ludzki

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również