Ustawa podpisana i opublikowana

Proces nowelizacji ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zakończył się. 29 listopada br. ten akt prawny podpisał prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ustawa ta została opublikowana w formie elektronicznej w Dzienniku Ustaw nr 226 poz. 1475 na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 21 minut 38 i 26 sekund (http://dokumenty.rcl.gov.pl). Oznacza to, że niektóre jej przepisy, które mają wejść w życie w 3 lub 6 miesięcy od daty publikacji ustawy zaczną obowiązywać nie od 1 kwietnia lub 1 lipca 2011 roku – co zapowiadano – ale o miesiąc wcześniej.

Najwcześniej bo już 1 marca 2011 r. pracodawcy stracą prawo do dofinansowania wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Natomiast od 1 czerwca 2011 r. znacznemu ograniczeniu ulegnie wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanej przez PFRON osobom z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym prowadzącym działalność gospodarczą. Poziom refundacji zostanie zmniejszony do 30 proc. dla osób w stopniu lekkim i 60 proc. dla osób z umiarkowanym stopniem, w stosunku do kwot dotychczas wypłacanych.
(rhr)

Ustawa z dn. 29.10.2010 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również